Mies ottaa lääkkeen

Sydämen vajaatoiminnan lääkehoidolla pyritään ehkäisemään sairauden kehittymistä, helpottamaan sydämen työkuormaa ja lievittämään oireita eli parantamaan elämänlaatua. Tärkeä hoitotavoite on myös sairaalahoitojaksojen ehkäisy.7,8 Käytettävät lääkkeet jakautuvat ennustetta parantaviin eli elinikää pidentäviin sekä oireita lievittäviin lääkkeisiin ja ainoastaan oireita lievittäviin lääkkeisiin.

Ennustetta parantavia sekä oireita lievittäviä lääkkeitä ovat seuraavat lääkeryhmät:

 • Beetasalpaajat
 • Angiotensiinikonvertaasientsyymin estäjät eli ACE:n estäjät
 • Angiotensiinireseptorin salpaajat eli ATR-salpaajat
 • Mineralokortikoidireseptorin salpaajat eli MRA:t
 • Angiotensiinireseptori-neprilysiini-inhibiittori eli ARNI
 • SGLT2-estäjät

Oireita lievittäviä lääkkeitä ovat seuraavat lääkeryhmät:

 • Diureetit eli nesteenpoistolääkkeet
 • Digoksiini
 • Ivabradiini

Sydämen vajaatoiminnan lääkehoito perustuu aina potilaan yksilöllisen tilanteen arviointiin ja siihen vaikuttaa myös taustalla oleva syysairaus.

Lähteet:
 1. Laine, Tavi & Lommi. Sydämen vajaatoiminnan patofysiologia. Kirjassa Kardiologia. Toim. Airaksinen et al. Duodecim 2016.
 2. Varpula & Majamaa-Voltti. Akuutti sydämen vajaatoiminta. Kirjassa Kardiologia. Toim. Airaksinen et al. Duodecim 2016.
 3. Lassus & Harjola. Sydämen vajaatoiminnan epidemiologia, etiologia ja diagnostiikka. Kirjassa Kardiologia. Toim. Airaksinen et al. Duodecim 2016.
 4. Saraste, Laine & Kupari. Aorttaläpän viat. Kirjassa Kardiologia. Toim. Airaksinen et al. Duodecim 2016.
 5. Kettunen. Tietoa potilaalle: Sydämen vajaatoiminta. Lääkärikirja Duodecim. 2016. Viitattu 12.9.2016. Saatavissa: www.terveyskirjasto.fi
 6. Ukkonen & Kupari. Sydämen vajaatoiminnan oireet. Kirjassa Kardiologia. Toim. Airaksinen et al. Duodecim 2016.
 7. Harjola & Lommi. Sydämen vajaatoiminnan lääkehoidon tavoitteet ja periaatteet. Kirjassa Kardiologia. Toim. Airaksinen et al. Duodecim 2016.
 8. McDonagh TA, et al. 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur Heart J. 2021 Sep 21;42(36):3599-3726. doi: 10.1093/eurheartj/ehab368.
 9. Sydämen vajaatoiminta (online). Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin ja Suomen Kardiologisen Seuran asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2017 (viitattu 12.09.2017). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi
 10. Harjola & Lommi. Vajaatoimintaa vaikeuttavat tekijät ja elintapojen merkitys. Kirjassa Kardiologia. Toim. Airaksinen et al. Duodecim 2016.

FI2311237255