Meille on tärkeää, että potilaat ja omaiset tietävät mitä he voivat odottaa meiltä. Vastaamme terveydenhuollon haasteisiin panostamalla tutkimukseen, kehitykseen ja innovatiivisuuteen eri terapia-alueilla.

  1. Kunnioitamme ja ymmärrämme potilaiden näkemyksiä
  2. Huolehdimme lääkkeidemme saatavuudesta
  3. Painotamme avoimuutta ja läpinäkyvyyttä
  4. Teemme kliinisiä tutkimuksia

Työskentelemme ympäri maailmaa potilaiden ja omaisten kanssa löytääksemme uusia tapoja parantaa ihmisten elämänlaatua ja pidentää elinikää. Panostamalla tutkimukseen ja kehitykseen vastaamme terveydenhuollon haasteisiin tieteellisten innovaatioiden avulla.

Vain tekemällä yhteistyötä voimme parantaa potilaiden elämänlaatua ja muuttaa hoitokäytäntöjä. Meille on tärkeää, että potilaat ja omaiset ymmärtävät mitä he voivat odottaa meiltä.
 

Hands

Potilaan näkemysten kunnioittaminen ja ymmärtäminen

Kuuntelemme ja huomioimme potilaiden ja omaisten näkemyksiä ja kokemuksia, sillä näin voimme tehdä päätöksiä potilaiden, terveyden- huollon ja Novartiksen yhteisen edun mukaisesti.

Tarjoamme tietoa ja koulutusta, jotta potilaat voisivat hakea ja saada tarkoituksenmukaista hoitoa ja jotta terveydenhuollon ammattilaiset voisivat hoitaa potilaitaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Työskentelemme helpottaaksemme tuotteidemme käyttöä, etenkin ajatellen niitä käyttäjiä, joilla on fyysisiä rajoitteita, ja haemme neuvoja potilasyhteisöltä parantaaksemme käytettävyyttä.
 

global

Lääkkeidemme saatavuuden parantaminen

Teemme yhteistyötä maailmanlaajuisesti potilaiden, viranomaisten ja muiden hoitoketjun toimijoiden kanssa, jotta potilaat saavat tarvitsemansa lääkkeet silloin kun he niitä tarvitsevat.

Parannamme lääkkeidemme saatavuutta erilaisten räätälöityjen ratkaisujen, esimerkiksi kaupallisten mallien avulla sekä tuomalla markkinoille rinnakkaislääkkeitä ja biosimilaareja.
 

suurennuslasi

Läpinäkyvyyden ja raportoinnin tärkeys

Kunnioitamme potilasyhteisön riippumattomuutta ja koskemattomuutta ja toimimme läpinäkyvästi. Kerromme avoimesti yhteistyöstämme terveydenhuollon ammattilaisten ja potilasjärjestöjen kanssa ja raportoimme säännöllisesti mahdollisista taloudellista tai muista tuista.
 

stetoskooppi

Kliinisten tutkimusten tekeminen

Sitoudumme kuuntelemaan eri mielipiteitä jo lääketutkimusprosessin varhaisessa vaiheessa ja jakamaan helpommin ymmärrettävää tietoa potilaille ennen kliinistä tutkimusta, sen aikana ja tutkimuksen jälkeen.

Pyrimme kuuntelemaan potilasyhteisön mielipiteitä tutkimusasetelmista, kartoittamaan nykyaikaisen teknologian ratkaisuja ja varmistamaan, että potilasyhteisön monimuotoisuus huomioidaan, sekä edesauttamaan kliinisiin tutkimuksiin osallistumista.

Kliinisten tutkimusten päätyttyä sitoudumme kertomaan tutkimustulokset, riippumatta siitä ovatko ne myönteisiä tai kielteisiä clinicaltrial.gov ja EuDraCT -verkkosivustoilla. Kehotamme myös itsenäisiä tutkijoita julkaisemaan ne tulokset, jotka liittyvät Novartiksen tukemiin tutkijalähtöisiin tutkimuksiin.

FI2202219886