Fakta MS " >Fakta MS

Hvad er multipel sklerose (MS)?

Multipel sklerose eller MS, som sygdommen ofte betegnes, er en kronisk, neurologisk sygdom, der påvirker hjernen og rygmarven, dvs. centralnervesystemet. Det er en såkaldt autoimmun sygdom, hvor immunsystemet angriber kroppens egne celler.

Fakta om multipel sklerose

MS viser sig på flere forskellige måder afhængigt af, hvilken type af sklerose man rammes af. Hos nogle viser sygdommen sig som såkaldte attakker med symptomer som føleforstyrrelser, synsproblemer eller lammelser. Andre oplever ikke egentlige attakker, men en gradvis forværring af forskellige symptomer. Nogle vil kun mærke meget lidt til sygdommen og vil kunne leve et stort set almindeligt liv. Andre kan blive stærkt invaliderede i løbet af en årrække.

Kvinna

I de tidlige stadier af sygdommen er der som regel tale om føleforstyrrelser, problemer med gang og balance og påvirkning af synet. Med tiden kan der komme flere symptomer, fx problemer med at styre tømning af blæren, træthed eller stivhed i musklerne. Det er forskelligt fra person til person, hvordan problemerne opleves.

Forskellige sygdomsforløb

For 80-90 procent af patienterne starter sygdommen med såkaldte attakker, dvs. man har periodiske symptomer.

Et attak kan betyde, at de oprindelige symptomer forværres, og der opstår nye symptomer. Et attak varer mindst 1-2 dage, men ofte flere dage eller uger.

Perioden mellem attakkerne kan være relativ problemfri, men med tiden kan symptomer fra et attak fortsætte ind i de perioder, der før var symptomfrie.

Det skyldes, at der efter et attak dannes arvæv og inflammatoriske forandringer i hjernen og rygmarven. Denne form for attakvis MS kaldes recidiverende-remitterende MS (RRMS).

10-20 procent af mennesker med MS har ikke den attakvise sygdom. I stedet bliver symptomerne gradvist forværret. De fleste af dem, der i starten af sygdommen har den attakvise form for MS (RRMS), vil med tiden overgå til sekundær-progressiv MS (SPMS), som vil føre til gradvise funktionstab.

Man ved ikke med sikkerhed, hvorfor nogle mennesker får MS

Det har imidlertid vist sig, at både genetiske og miljømæssige faktorer har betydning. Mange af de gener, der er forbundet med øget risiko for udvikling af MS, har vigtige roller i immunsystemet.

I Danmark er der omkring 14.500 personer med MS, og der opdages ca. 600 nye tilfælde årligt. Ca. 70 procent får symptomerne første gang i 20-45-årsalderen.

Kvinder får sygdommen næsten dobbelt så hyppigt som mænd.

www.kenddinms.dk

Diagnose MS " >Diagnose MS

Hvordan stilles diagnosen multipel sklerose?

Det er neurologer, der undersøger og behandler mennesker med MS.

For at kunne stille diagnosen skal der foretages en undersøgelse af de neurologiske funktioner – fx reflekser, følesans og balance – for at finde ud af, om der er en påvirkning på centralnervesystemet.

For at klarlægge, hvor fremskreden sygdommen er, og for at udelukke andre årsager til nedsat neurologisk funktion skal patienten normalt gennemgå en MR-scanning af hjernen og nogle gange af rygmarven.

Ofte laver man også en lumbalpunktur. Det betyder, at der tages en prøve af rygmarvsvæsken (spinalvæske) med en nål mellem ryghvirvlerne.

Prøven viser, om der er en inflammation i centralnervesystemet. Nogle gange er man også nødt til at følge sygdommens forløb i nogen tid for at kunne sige med sikkerhed, om det er MS, patienten lider af.

www.kenddinms.dk

Behandling MS " >Behandling MS

Behandling af MS er livslang

Der findes i dag ingen behandling, der kurerer MS.

De behandlinger, der findes, påvirker forløbet af sygdommen på forskellige måder. De kan eksempelvis bremse sygdommens udvikling, reducere antallet af attakker og reducere symptomerne ved at påvirke kroppens immunsystem.

Forskellige sygdomsforløb af MS betyder, at behandlingen kan være forskellig fra patient til patient.

Personer med den type MS, der forekommer attakvis, kan tilbydes en behandling, der påvirker sygdommen og dens symptomer

Der er i øjeblikket en række såkaldte immunmodulerende behandlinger til rådighed, dvs. behandlinger, der påvirker kroppens immunforsvar og reducerer antallet af attakker.

Disse stoffer har forskellige virkningsmekanismer og kan fås som injektioner, infusioner, kapsler eller tabletter. Andre behandlingsmuligheder, som kan være relevante, er rehabilitering og behandling af symptomer forårsaget af sygdommen.

Der foregår en løbende intensiv forskning inden for sygdommen MS, både i Danmark og i andre lande.

www.kenddinms.dk

Opdateret 13-12-2019
DK1912782058