Hos Novartis overholder vi høje etiske standarder, og vi tolererer ikke uetisk adfærd. Vi træffer alle nødvendige foranstaltninger for at gøre det muligt for vores medarbejdere at gøre det, der er rigtigt, og for at sikre, at vores etiske kodeks og alle gældende love bliver overholdt.

Samtidig kan vi med mere end 100.000 medarbejdere på verdensplan ikke udelukke muligheden for, at enkeltpersoner udviser ureglementeret adfærd. Derfor har vi omfattende foranstaltninger på plads for at sikre, at indberetninger om mistanke om ureglementeret adfærd bliver grundigt undersøgt. Hvis der bliver konstateret forseelser, bestræber vi os på at handle hurtigt og hensigtsmæssigt. Derudover har vi vores såkaldte SpeakUp Office. Her kan alle interne og eksterne partnere i al tryghed give udtryk for bekymringer om uetisk adfærd hos Novartis.

Vores mål er at forhindre etiske problemer i at opstå, fremme ansvarlig adfærd hos alle vores medarbejdere og skabe læring på tværs af organisationen. Derudover er vi stærkt engageret i at værne om menneskerettighederne og håndtere risici i vores forsyningskæde.