Novartis samarbejder med patientforeninger over hele verden for at finde nye måder at forbedre og forlænge menneskers liv på. Vores betydelige investeringer i forskning og udvikling understøtter vores engagement i at bruge videnskabeligt baseret innovation til at løse nogle af samfundets mest udfordrende sundhedsproblemer. Det er kun ved at samarbejde, at vi kan forbedre udfaldene for patienterne og ændre medicinsk praksis.

Vi anerkender vigtigheden af, at patienter og pårørende forstår, hvad de kan forvente sig af Novartis.

 

Vil vi forstå og respektere patientforeningernes perspektiv 

Vi forpligter os til aktivt at opsøge og lytte til indsigter fra patientforeninger som grundlag for beslutningstagning gennem hele udviklings- og kommercialiseringsprocessen for vores lægemidler til gensidig fordel for patienter, sundhedssystemet og Novartis.

Vi vil tilbyde information og vejledning, der er baseret på indsigt fra patientforeninger, give patienter mulighed for at søge den rette behandling og hjælpe sundhedspersonalet med at behandle patienterne bedst muligt.

Vi vil arbejde på at gøre vores produkter nemmere at bruge, især for patienter, der lever med fysiske begrænsninger, og vi vil søge rådgivning fra patientforeninger herom.

Vi vil give letforståelige oplysninger om vores produkter, herunder rettidig og nøjagtig medicinsk information til sundhedspersonale, så de bedst muligt kan understøtte korrekt brug af vores produkter til deres patienter. 

Vi vil fuldt ud respektere patientforeningers uafhængighed og integritet, og vi vil arbejde på en enkel, gennemsigtig måde.

 

Udvidelse af adgangen til vores lægemidler

Vi vil samarbejde med patientforeninger og andre interessenter, såsom myndigheder, herunder betalere, sundhedspersonale og andre medicinalvirksomheder, for at hjælpe med at sikre, at patienterne får den behandling, de har brug for, når de har brug for den.

Vi arbeider for at give patienter tilgang til vores lægemidler ud fra tre principper: At drive forskning og udvikling inden for sygdomsområder, hvor behovet for hjælp er størst. At fortsætte arbejdet med at gøre vores lægemidler tilgængelige for så mange mennesker som muligt. At bidrage til at styrke sundhedsvæsenet.

Vi vil fortsat levere skræddersyede og skalerbare løsninger, der skal lette adgangen til behandling, herunder nye innovative betalingsmodeller og forskellige forretningsmodeller, nulprofitmodeller og donationer af lægemidler.

Vi vil også fortsat undersøge muligheder for at give patienter adgang til vores nye forsøgslægemidler, hvis der anmodes om det, inden myndighedsgodkendelse.

 

Gennemførelse af ansvarlige kliniske forsøg

Vi vil søge input og præferencer fra patientforeninger tidligt i udviklingen af lægemidler, og vi vil løbende forbedre, hvordan vi deler letforståelig information med patienter før, under og efter et klinisk forsøg. 

Vi vil forbedre adgangen til og deltagelsen i kliniske forsøg ved at bruge indsigter fra patientforeninger i forsøgsdesign, udforske nye teknologibaserede løsninger og implementere strategier for at sikre, at vores forsøg afspejler patienternes mangfoldighed.

Vi er enige i, at resultaterne fra kliniske studier bør bruges til at fremme folkesundheden, og vi vil give patienterne og andre adgang til oplysninger om studierne, herunder resultaterne, uanset om de er positive eller negative. 

Efter, at vi i Novartis har afsluttet et klinisk forsøg, forpligter vi os til at fremlægge resultaterne på clinicaltrials.gov og EudraCT. Vi beder også de uafhængige sponsorer af alle investigatorinitierede forsøg (IIT'er), der støttes af Novartis, om at offentliggøre alle resultater.

Efter vellykkede kliniske udviklingsprogrammer, forpligter vi os til at registrere vores nye lægemidler i alle lande, hvor patienter har deltaget i forsøg. Hvis et lægemiddel er registreret og ikke kommercielt tilgængeligt, forpligter vi os til, i henhold til den lokale lovgivning, at udlevere det til patienter, der har deltaget i forsøg for at sikre, at deres behandling ikke afbrydes.

 

Anerkendelse af vigtigheden af gennemsigtighed og rapportering

Vi vil sikre gennemsigtighed i delingen af oplysninger om vores interaktioner med sundhedspersonale og patientforeninger, og vi vil offentliggøre al økonomisk og relevant ikke-finansiel støtte.

Vi vil regelmæssigt rapportere status for vores løfte.

(Underskrevet af Novartis’ Executive Committee på vegne af alle Novartis-medarbejdere)

DK2202231538