Hvem samarbejder vi med - Information om samarbejder

Novartis samarbejder med sundhedsvæsnet, så vi sammen kan skabe forudsætninger for at udvikle behandlingen af patienterne.

Vi tror på, at øget samarbejde medfører bedre sundheds- og sygepleje, og at dette fungerer bedst i åbenhed og gennemsigtighed.

Læs mere om LIF's etiske regler

Novartis Global Transparency


Eksterne samarbejder

Alle lægemiddelvirksomheder er forpligtet til, at offentliggøre navne på de eksterne konsulentvirksomheder der på vegne af lægemiddelvirksomheden, arbejder med dialog og forhandling med beslutningstagere.

Reglerne er til for, at sikre at dialogen foregår på en åben og troværdig måde. De eksterne konsulenter er gjort bekendt med, og har forpligtet sig til, at overholde LIF's gældende etiske regler for dialog og forhandling.

Novartis har pt. følgende eksterne samarbejder:

Nexus Ambition
Esplanaden 8A, 4, sal.
1263 København

Advice
Gl. Kongevej 3E
1610 København

Effector A/S
Bredgade 25A
1260 København

DLI Market Intelligence
Lersø Parkalle 101
2100 Copenhagen Ø

Ogilvy Denmark                                         
Rosenborggade 15
1130 København K

Medicinske tidsskrifter 
Jægersborg Alle 166
2820 Gentofte

Best Practice Nordic
Teknikerbyen 5
2830 Virum

Dagens Medicin
Møntergade 19
1140 København K

DK2002212283