Hvem samarbejder vi med - Information om samarbejder

Novartis samarbejder med sundhedsvæsnet, så vi sammen kan skabe forudsætninger for at udvikle behandlingen af patienterne.

Vi tror på, at øget samarbejde medfører bedre sundheds- og sygepleje, og at dette fungerer bedst i åbenhed og gennemsigtighed.

Læs mere om LIF's etiske regler

Novartis Global Transparency


Eksterne samarbejder

Alle lægemiddelvirksomheder er forpligtet til, at offentliggøre navne på de eksterne konsulentvirksomheder der på vegne af lægemiddelvirksomheden, arbejder med dialog og forhandling med beslutningstagere.

Reglerne er til for, at sikre at dialogen foregår på en åben og troværdig måde. De eksterne konsulenter er gjort bekendt med, og har forpligtet sig til, at overholde LIF's gældende etiske regler for dialog og forhandling.

Novartis har pt. følgende eksterne samarbejder:

Effector Communications A/S
Bredgade 6
1260 København K

Lead Agency
Ravnsborg Tværgade 5C
2200 København

Oxymoron Aps
Dampfærgevej 2
2100 København Ø

Rud Pedersen
Ved Stranden 16, 2
1061 København

Advice A/S
Gammel Kongevej 3E
1610 København V

DK2002212283