Novartis er én af verdens førende virksomheder inden for life science. Vi arbejder med at forske i og udvikle nye behandlinger til mennesker, der er syge. I vores forskning samarbejder vi med læger og andet dygtigt sundhedspersonale på danske hospitaler.

Vi samarbejder også med patientforeninger og alle øvrige væsentlige aktører i det danske sundhedsvæsen, som deler vores ambition om at eliminere alvorlig sygdom.