Brugerbetingelser

1. Accept

Ved at besøge og bruge dette websted forpligter du dig til at anvende nedenstående brugerbetingelser, der regulerer forholdet mellem Novartis Healthcare A/S ("Novartis") og dig ("Bruger"), vedrørende brugen af disse websider og deres indhold. Du forpligter dig desuden til ikke at anvende webstedet og websiderne på nogen måde, som kan stride mod gældende lovgivning.

2. Medicinsk information

Produktoplysningerne på dette websted vedligeholdes af Novartis Healthcare A/S og har et alment informationsformål. Mange lægemidler og medicinske produkter, som er specificeret, fås kun på recept fra en læge eller en anden kvalificeret sundhedsperson. Produktinformationen er ikke beregnet på at give fuldstændig medicinsk information. Vi tilbyder ikke personlig, medicinsk diagnosticering eller specielle behandlingsråd til individuelle patienter. Hvis du har en medicinsk tilstand, bør du opsøge din læge. Du skal altid have fuldstændige medicinske oplysninger om dit receptpligte lægemiddel eller dit medikotekniske produkt direkte af din ordinerende læge. Du vil få besked om dets positive effekter og eventuelle negative effekter ved diskussion af egnet brug af lægemidlet eller det medikotekniske udstyr. Sygehuspersonalet kan få fuldstændige medicinske oplysninger i produktets informationsbrochure. Gældende regler begrænser (eller i visse tilfælde forbyder) Novartis Healthcare A/S i at stille information til rådighed og/eller svare direkte på patientens spørgsmål om sine receptpligtige produkter. Novartis Healthcare A/S svarer dog på forespørgsler om at give oplysninger til kvalificeret sygehuspersonale i henhold til lokale forskrifter.

3. Brug af informationen

Du kan surfe, downloade og bruge oplysninger som tekst, billeder, lyd og video fra webstedet til eget ikke-kommercielt brug. Du må ikke distribuere, ændre, overføre, genanvende, gensende eller anvende oplysninger til kommercielle formål uden skriftlig tilladelse fra Novartis Healthcare A/S. Du skal gemme og gengive alle meddelelser om ophavsret eller anden ejendomsret, der er i de oplysninger, du henter. De må ikke bruges med undtagelse af bestemmelserne i disse vilkår eller i teksten på webstedet uden skriftlig tilladelse fra Novartis Healthcare A/S. Novartis Healthcare A/S kan ikke garantere, at din brug af det materiale, der vises på webstedet, ikke krænker tredjepart, som ikke ejes af eller er tilknyttet Novartis Healthcare A/S.

4. Varemærke / ejendomsret

Du bør antage, at alle produktnavne, der forekommer på dette websted, uanset om de forekommer i versaler, kursiv eller med et varemærkesymbol, tilhører varemærket Novartis. Webstedet kan også indeholde referencer til patenter, patentbeskyttede oplysninger, teknik, produkter, processer eller andre immaterielle rettigheder, der tilhører Novartis Healthcare A/S og/eller andre parter.

5. Garantifraskrivelse

På trods af at Novartis Healthcare A/S tager skridt til at sørge for, at alle oplysninger er korrekte og opdaterede, kan oplysningerne indeholde fejl eller trykfejl. Novartis Healthcare A/S forbeholder sig retten til at foretage ændringer, korrektioner og/eller forbedringer af oplysningerne for de produkter og programmer, der beskrives, når som helst og uden forvarsel. Novartis Healthcare A/S giver ingen garantier eller løfter om ægtheden af oplysningerne. Novartis Healthcare A/S påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl eller mangler i indholdet på webstedet. Novartis giver ingen garantier for fuldstændigheden eller korrektheden af oplysningerne på siden eller disses mulige anvendelsesområder. Oplysningerne bør derfor omhyggeligt vurderes af den besøgende selv. Hverken Novartis Healthcare A/S eller noget andet varemærke, der ejes af Novartis eller en anden involveret part, der medvirker og skaber, producerer eller leverer indhold til webstedet, vil være ansvarlig for eventuelle direkte/indirekte fejl og mangler af indholdet på webstedet. Novartis Healthcare A/S har ikke ansvaret for og kan derfor ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader eller virusser, der kan inficere dit edb-udstyr eller anden ejendom på grund af din tilgang til eller brug af oplysningerne. Novartis Healthcare A/S forbeholder sig retten til at lukke dette websted når som helst.

6. Information som du overdrager til os

Bortset fra oplysninger, der omfattes af vores politik for beskyttelse og behandling af personoplysninger, vil kommunikation eller materialer, som du overfører til webstedet via e-mail eller på anden vis, herunder data, spørgsmål, kommentarer, forslag eller lignende blive behandlet som ikke-fortroligt og uden ejendomsret. Alt, hvad du overfører eller sender til Novartis Healthcare A/S eller dettes datterselskaber, bliver Novartis' ejendom og må anvendes til alle formål herunder, men ikke begrænset til reproduktion, videregivelse, overførsel, offentliggørelse og udsendelse. Novartis Healthcare A/S forbeholder sig retten til uden nogen form for kompensation at benytte sig af alle ideer, koncepter og andet, som du sender til webstedet uanset formålet.

7. Globale produkter

Dette websted kan indeholde oplysninger om globale produkter og tjenester, som ikke er tilgængelige i alle lande. En reference til et produkt eller en tjeneste på dette websted behøver ikke betyde, at de er tilgængelige der, hvor du bor. Besøgende kan få at vide, at visse dele af dette websted kun er beregnet på visse typer af ekspertbrugere eller kun til offentligheden i specifikke lande. Du må ikke fortolke noget på dette websted som reklame for noget produkt eller som en opfordring til at bruge et produkt, der ikke er godkendt af de love og bestemmelser, der gælder i dit hjemland.

8. Ansvarsfraskrivelse

Intet på dette websted udgør en invitation eller tilbyder erhvervelse eller handel med værdipapirer eller særlige trækningsrettigheder i Novartis. I særdeleshed kan de virkelige resultater og udviklingen blive væsentligt forskellig fra nogen prognose, hensigt eller forventning, der udtrykkes på dette websted. Tidligere resultater af prisen på værdipapirer må ikke påberåbes som vejledning for deres fremtidige resultater.

9. Links til websted

Novartis Healthcare A/S har ikke undersøgt nogen af de websteder tilhørende tredjepart eller andre websteder, der indeholder links til dette websted, og står ikke som ansvarlig for indholdet på nogen af disse sider. Hvis du vil linke til dette websted fra dit websted, må du kun linke til vores startside. Du må ikke linke til andre sider på dette websted uden skriftlig tilladelse fra Novartis Healthcare A/S. Tilbud eller anvendelse af en eller flere dele af dette websted via tredjepart uden skriftlig tilladelse er ligeledes forbudt.

10. Links til andre websteder

Vi vil informere dig, når du forlader dette websted, idet vilkårene for brug og beskyttelse af personlige oplysninger på tredjeparts websted kan være forskellige fra dette websted. Novartis Healthcare A/S accepterer intet ansvar for links fra os til andre. Vi accepterer intet ansvar som følge af et brud på eller forsømmelse af beskyttelsen af personlige oplysninger fra tredjepart.

12. Konsekvenser

Hvis vi opdager, at du har overtrådt nogen af de vilkår, der angives i denne juridiske meddelelse, kan vi straks vedtage korrigerende foranstaltninger, blandt andet forhindre brugeren i at anvende de tjenester, der tilbydes af Novartis Healthcare A/S. Hvis vi har lidt skade af den overtrædelse, du har begået, kan vi efter eget skøn ansøge om skadeserstatning fra dig.

13. Revideringer

Novartis Healthcare A/S kan når som helst revidere disse vilkår ved uden forvarsel at revidere denne side. Du er bundet af sådanne ændringer og bør derfor regelmæssigt besøge denne side for at gennemse de aktuelle vilkår, du er bundet til.

DK1701573962