Hvad er glaukom?

Glaukom, også kaldet grøn stær, er en øjensygdom, som indebærer en skade på øjets synsnerve med gradvist tab af nervetråde. Ofte er øjentrykket forhøjet, hvilket skader synsnerven, men det er ikke altid årsagen1. Uanset årsagen bremses sygdomsforløbet ved at sænke øjentrykket. Glaukom findes i forskellige former, hvor symptomerne enten opstår hurtigt eller langsomt1,2. Den mest almindelige form i Danmark er kronisk åbenvinklet glaukom, hvor symptomerne ofte kommer langsomt og snigende1. I Danmark har cirka 4% af den ældre befolkning diagnosen2. Snævervinklet glaukom er derimod kendetegnet ved en hurtig trykstigning i øjet og kræver derfor akut behandling2. Begge varianter af sygdommen kræver dog hurtig behandling for at bremse sygdomsudviklingen, og uden behandling kan den medføre indsnævring af synsfeltet3. Hvis det bliver opdaget i tide, er der gode chancer for at bremse forløbet.

Det er en kompliceret sygdom, og der er endnu ingen svar på årsagen til, at den opstår. Forekomsten af glaukom stiger med alderen. Man har også en øget risiko for at få sygdommen, hvis den findes i familien2. Derfor bør man være ekstra opmærksom på symptomer. Det kan være svært at opdage symptomerne, da de kan være utydelige uden irritation, smerter eller pludselige synsforandringer, og sygdomsforløbet kan vare længe, før man bemærker synsforandringer1. Den første synsforandring er ofte indsnævring af synsfeltet. Det er derfor vigtigt, at du går til regelmæssig kontrol hos øjenlægen.

Diagnose

Det kræver flere forskellige undersøgelser af øjet at stille diagnosen glaukom. Blandt andet foretages der en synsfelts- og synsundersøgelse samt måling af øjets tryk. Synsfeltet kortlægges, og resultatet kan vise, om synsfeltet er normalt eller ej. Synsnerven bliver også undersøgt ved hjælp af et øjenmikroskop3. Nogle gange bliver der også taget et foto af nethinden for at se, om der er sket en forandring. Øjentrykket har også betydning for behandlingen3.

Behandling 

I øjeblikket findes der desværre ingen behandling, der kurere glaukom, da den skade, der opstår på synsnerven, ikke kan repareres. Der findes imidlertid flere behandlinger, der kan hjælpe til at bremse sygdomsforløbet, bl.a.. behandling, som sænker trykket i øjet, og øjendråber, der kan hjælpe til at bevare synsevnen. Det er vigtigt at følge lægens anvisninger og at gå til regelmæssig øjenkontrol1,2,3.