Vi arbejder på at forbedre menneskers sundhed over hele verden.

Vi vil bidrage til samfundets udvikling gennem forskning og ved at udvikle innovative lægemidler, der kan flytte milepæle for overlevelse og livskvalitet.

Vi ønsker:

 

At skabe øget adgang til sundheds- og sygepleje

Novartis samarbejder med virksomheder og organisationer for, at vi i fællesskab kan løse nogle af verdens store sundhedsmæssige udfordringer.

Vi arbejder på at bringe sygdomme under kontrol og på at udrydde sygdomme som malaria og spedalskhed. Vi vil finde nye metoder til at nå dårligt stillede patienter og udvikle behandlinger og løsninger, der kan medvirke til at forbedre sundheden i udviklingslandene.

 

At drive vores forretning på en ansvarlig måde

Dette er en vigtig del af det, vi står for. Vi arbejder for at skabe en kultur af integritet, som viser etisk lederskab. Novartis har som en førende virksomhed inden for sundhedssektoren et ansvar for at tjene som forbillede, når det drejer sig om virksomhedens drift, omsorgen for vores medarbejdere og vores bidrag til et bæredygtigt miljø.

 

Samarbejde med sundhedsvæsnet

Novartis samarbejder med sundhedsvæsnet, så vi sammen at skabe forudsætninger for at udvikle behandlingen af patienterne. Vi tror på, at øget samarbejde medfører bedre sundheds- og sygepleje, og at dette fungerer bedst i åbenhed og gennemsigtighed.

DK2002212283