Parempia potilaan polkuja terveydenhuoltoon

Maa 03, 2022

Pitkäaikaissairauden diagnoosi on ihmiselle usein shokki. Novartis parantaa sairauksien hoitopolkuja yhdessä potilaiden ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa niin, että polulle olisi mahdollisimman helppo astua – ja pysyä sillä ilman kuoppia tai katkoksia.

”Kunnioitamme ja ymmärrämme potilaiden näkemyksiä.”

Tämä on yksi Novartiksen lupauksista potilaille ja omaisille. Lupauksen ytimessä on työ, jota Novartiksella tehdään potilaspolkujen parantamiseksi yhdessä potilaiden ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.

Hoitopoluista helppokulkuisempia

Novartis on parantanut potilaiden hoitopolkuja terveydenhuollossa jo vuosien ajan. Potilaspolkujen kehittämisen tiimimme syvähaastattelee potilaita heidän sairaus- ja hoitokokemuksestaan, peilaa tuloksia hoitopolun ammattilaisten kokemuksiin ja on mukana suunnittelemassa parannuksia yhteissuunnittelun keinoin.

”Potilaan näkökulma on kehitystyön avain: vain sairastava itse kulkee hoitopolun päästä päähän ja kokee mahdolliset pullonkaulat, katkokset ja muut hoitoa hankaloittavat tekijät sen varrella. Ammattilaiset näkevät puolestaan oman osuutensa polusta, mutta tuntevat sen kehityskohdat hyvin. Näiden kehityskohteiden kuunteleminen on tärkeää onnistuneen hoitopolun ja uusien ratkaisujen rakentamisessa”, sanoo potilaspolkujen kehittämisestä Novartiksella vastaava Patient Journey & Solutions Lead Pinja Krook.

Usein pienilläkin parannuksilla on iso vaikutus. Esimerkiksi nivelpsoriasiksen hoitopolun ammattilaiset eräällä alueella kokivat, että potilaat hakeutuivat klinikalle hoitoon vasta, kun oireet olivat todella pahat. Ilmeni, että hoidon tavoite ei ollut potilaille selvä, sillä sitä ei ollut määritelty. Nyt yhdessä määritelty tavoite – oireettomat nivelet ja hyvä elämänlaatu – käydään läpi jokaisen potilaan kanssa.

Potilaat mukaan kehittämiseen

Aidon potilasymmärryksen äärelle pääseminen vaatii paljon työtä, eikä terveydenhuollossa ole aina mahdollisuutta siihen. Syvähaastattelut vievät aikaa, mutta antavat paljon enemmän tietoa kuin lyhyet palautekyselyt. Niihin tarvittavan ajan ja resurssien lisäksi lääkeyhtiöllä on tarjota myös fasilitoinnin ja palvelumuotoilun osaamista.

Yhteistyöstä hyötyvät kaikki: Kun potilaat ja ammattilaiset kehittävät asioita yhdessä alusta asti, muutosten testaaminen ja jalkauttaminen molempien hyödyksi on nopeaa. Terveydenhuolto ja yhteiskunta säästävät, kun resurssit voidaan kohdistaa vaikuttavammin. Novartikselle puolestaan kumppanuudet terveydenhuollon kanssa ovat tärkeitä liiketoiminnan kannalta, mutta etenkin siksi, että niiden avulla ehkäistään viiveitä diagnosoinnissa ja oikean hoidon pariin pääsyssä.

”Asiantuntijamme ovat työssään ilahtuneet siitä, että potilaiden arvo hoidon kehittäjinä tunnistetaan yhä laajemmin. Se kertoo, että lupauksen toteuttaminen potilaiden näkemyksen kunnioittamisesta on käynnissä”, Krook sanoo.


Ota yhteyttä jos haluat keskustella potilaiden polkujen kehittämisestä:

Pinja Krook
Patient Journey & Solutions Lead
pinja.krook(at)novartis.com

Pinja Krook