Jo lieväkin psoriasis saattaa heikentää elämänlaatua. Hoidon tavoitteena on oireeton tai lähes oireeton iho. Ihotautilääkäri auttaa oikean hoitovaihtoehdon löytämisessä. Nivelpsoriasiksen hoidosta vastaa yleensä reumatologi. Nivelpsoriasiksen hoidon tavoitteena on pysyvien nivelvaurioiden estäminen ja elämänlaadun parantaminen.1,5 

Psoriasikseen on saatavilla useita erilaisia hoitomuotoja. Hoitomuodon valintaan vaikuttavat muun muassa oireiden laajuus ja voimakkuus. Hoidon tavoitteena ovat oireiden minimoiminen, hyvä elämänlaatu sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpito.1

Psoriasista sairastava osallistuu itse hoitonsa suunnitteluun. Sopivan hoidon löytyminen voi vaatia aikaa ja kärsivällisyyttä. Hoidon tulee sopia henkilön omaan elämäntilanteeseen. Jatkuva luottamuksellinen hoitosuhde lääkärin, hoitajan ja potilaan välillä auttaa psoriasiksen hoidon onnistumisessa.3

Psoriasiksen hoitoa ohjaa Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin julkaisema Käypä hoito -suositus.  

Voit lukea lisää aiheesta myös 

Potilasjärjestön sivuilta Psoriasiksen hoito
Terveyskylästä Miten psoriaasia hoidetaan? | Ihotautitalo | Terveyskylä.fi (terveyskyla.fi)

Lähteet:

1. Duodecim Käypä hoito suositus – Psoriaasi ja Nivelpsoriaasi. Saatavilla https://www.kaypahoito.fi/hoi50062. Viitattu 22.3.2023.
2. Psoriasisiliitto. Tietoa psoriasiksesta. Saatavilla: https://psori.fi/tietoa-psoriasiksesta. Viitattu 22.3.2023. 
3. Psoriasisliito. Psoriasis koskettaa pintaa syvemmältä. 2017.
4. Airola Kristiina. Psoriaasi. Lääkärikirja Duodecim. 1.4.2020. 
5. Suomen Reumaliitto ry, Psoriasisliitto ry. Nivelpsoriasis. Tietoa sairastuneille, heidän läheisilleen ja terveydenhuollon ammattilaisille. 2018. 
6. Psoriasisiliitto. Väitteitä ja vastauksia psoriasiksesta. Saatavilla: https://psori.fi/mista-kutina-johtuu. Viitattu 24.3.2023. 
7. Clear about Psoriasis, Patient Survey. An Online Global Patient Study, 2016.
8. National Psoriasis Foundation. Psoriasis: Causes, Triggers and Treatments. Saatavilla: https://www.psoriasis.org/about-psoriasis/. Viitattu: 24.3.2023. 
9. WHO Global Report on Psoriasis. 2016. 
10. WHO. Psoriasis. The Sixty-seventh World Health Assembly, 24 May 2014. 
11. Psoriasisliitto. Potilaan muistilistalääkärissä käyntiä varten. Saatavilla: https://psori.fi/wp-content/uploads/2017/02/Potilaan_muistilista_tulost…. Viitattu 24.3.2023
12. Psoriaasisliitto. Tukea sairastuneille. Vertaistuki. Saatavilla: https://psori.fi/tule-mukaan/. Viitattu: 31.3.2023.
13. Cardiff University, School of Medicine. Dermatology Life Quality Index. Saatavilla: https://www.cardiff.ac.uk/medicine/resources/quality-of-life-questionna…. Viitattu: 31.3.2023. 
14. Psoriasisliitto. Psoriasista sairastavan sosiaaliturva 2023 -opas. Saatavilla: https://psori.fi/wp-content/uploads/2023/03/Psoriasista-sairastavan-sos…. Viitattu 31.3.2023

FI2403125511