Politik for beskyttelse og behandling af personoplysninger

Denne forklaring om beskyttelse og behandling af personoplysninger beskriver, hvordan vi, Novartis Healthcare A/S, indsamler, opbevarer og anvender oplysninger om enkeltpersoner, der besøger dette websted. VED AT BRUGE DETTE WEBSTED TILLADER DU, AT OPLYSNINGER INDSAMLES OG ANVENDES PÅ DEN MÅDE, DER BESKRIVES I DENNE POLITIK FOR BESKYTTELSE OG BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. DU BEKRÆFTER OGSÅ, AT DU ER BEVIDST OM, AT NOVARTIS HEALTHCARE A/S PÅ FORSKELLIGE TIDSPUNKTER UDEN FORVARSEL KAN ÆNDRE, JUSTERE, TILFØJE ELLER FJERNE ELEMENTER I OG PÅ ANDEN MÅDE OPDATERE DENNE POLITIK FOR BESKYTTELSE OG BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER EFTER EGET FORGODTBEFINDENDE. Vi vil dog altid behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med den politik for personoplysninger, som var gældende på tidspunktet for indsamling af oplysningerne. Vi agter at lægge ændringer i vores politik og behandling af personoplysninger på denne side, så du kan holde dig informeret fuldt ud om hvilke typer oplysninger, vi indsamler, hvordan vi anvender dem, og under hvilke omstændigheder, de kan offentliggøres. Vores politik for beskyttelse og behandling af personoplysninger kan ses på vores hjemmeside samt på hver side, hvor der anmodes om personoplysninger. I tilslutning til sådanne opsamlingspunkter kan der i visse tilfælde forekomme en nærmere beskrivelse af det formål, personoplysningerne skal bruges til.

1. Vores forpligtelse i forbindelse med beskyttelse og behandling af personoplysninger

Med ”personoplysninger” menes i denne politik for beskyttelse og behandling af personoplysninger informationer, der kan bruges til at identificere dig f.eks. navn, fødselsdato, e-mail-adresse, postadresse og telefonnummer. Normalt bearbejder vi kun dine personoplysninger på den måde, der beskrives i denne politik for beskyttelse og behandling af personoplysninger Vi forbeholder os dog retten til at bearbejde oplysningerne yderligere i det omfang, som er tilladt eller kræves i henhold til lovgivningen eller som grundlag for en eventuel retslig udredning. Næste afsnit beskriver, hvordan og hvornår vi indsamler personoplysninger.

2. Tilsigtet anvendelse af personoplysninger

Til de fleste af vores tjenester kræves der ingen registrering, og du kan besøge vores websted, uden at du behøver at opgive, hvem du er. Visse tjenester kan dog kræve, at du opgiver dine personoplysninger. I disse tilfælde kan de personoplysninger, vi beder om, være nødvendige, for at du kan få adgang til visse dele af webstedet, og for at vi skal kunne besvare dine spørgsmål. Vi kan indsamle og anvende personoplysninger til f.eks. at levere produkter eller tjenester, fakturere dig for de produkter og tjenester, du bestiller, markedsføre produkter og tjenester, som vi tror kan være af interesse for dig eller kommunikere med dig i forbindelse med andre formål, som fremgår af omstændighederne, eller som vi oplyser dig om, når vi indsamler personoplysningerne.

3. Beskyttelse af personoplysninger

Vi vil ikke sælge, dele eller på anden måde sprede dine personoplysninger til tredjepart undtagen i overensstemmelse med denne politik for beskyttelse og behandling af personoplysninger. Vi kan udlevere dine personoplysninger til andre virksomheder inden for Novartiskoncernen i forskellige dele af verden med hvem der er aftaler om at behandle oplysningerne i overensstemmelse med denne politik for beskyttelse og behandling af personoplysninger. Personoplysningerne kan også formidles til tredjeparter, som arbejder for os eller for vores regning til videre bearbejdning til de formål, som oplysningerne oprindelig blev indsamlet til. Personoplysningerne kan desuden bearbejdes på andre måder, som følger lovgivningen, f.eks. til levering af tjenester, vurdering af brugbarheden af dette websted, markedsføring, databehandling eller teknisk support. Disse tredjeparter har indgået aftale med os om kun at anvende personoplysningerne til de aftalte formål og ikke at sælge dine personoplysninger videre til tredjepart og heller ikke offentliggøre dem for tredjeparter ud over i det omfang dette kræves i henhold til lovgivningen, tillades af os eller sker på den måde, der angives i denne politik for beskyttelse og behandling af personoplysninger.

De personoplysninger, der indsamles, kan desuden overføres til en tredjepart, hvis den erhvervsvirksomhed, der er knyttet til dette websted, eller dele af denne virksomhed sammen med kundeoplysningerne sælges, overdrages eller overføres hertil. Vi vil i så fald kræve, at køberen eller den part, som virksomheden overdrages eller overføres til, behandler personoplysningerne i overensstemmelse med denne politik for beskyttelse og behandling af personoplysninger. Vi kan desuden offentliggøre dine personoplysninger for tredjepart, hvis vi sørger for at gøre dette i overensstemmelse med gældende lov, domstolsbeslutning eller domstolsproces her eller udenlands.

4. Ret til adgang, rettelser og indvendinger

Når vi bearbejder personoplysninger træffer vi altid rimelige foranstaltninger for at sørge for, at dine oplysninger forbliver korrekte og aktuelle for de formål, de blev indsamlet for. Vi giver dig mulighed for at komme med indvendinger mod bearbejdningen af dine personoplysninger, hvis behandlingen ikke er rimeligt nødvendig for et retmæssigt forretningsformål, sådan som det beskrives i denne politik, eller for vores efterlevelse af sagen. Når det gælder elektronisk direct marketing tilbyder vi, hvis loven kræver dette, mulighed for at fravælge yderligere reklamemateriale eller at vælge at få reklamemateriale. Hvis du ønsker at kontakte os om brugen af dine personoplysninger eller har noget at indvende mod bearbejdningen af oplysningerne, skal du gøre dette via e-mail på [email protected]. Hvis du kontakter os, bedes du anføre navnet på det websted, hvor du afgav dine personoplysninger, samt de specifikke oplysninger, du ønsker at rette, opdatere eller fjerne, sammen med en passende identifikation af dig selv. Anmodningen om at fjerne personoplysninger afhænger af vores forpligtelser, når det gælder retslig eller etisk rapportering, arkivering af dokumenter eller bevaring af oplysninger.

5. Sikkerhed og beskyttelse af personoplysninger

For at kunne garantere sikkerheden og beskyttelsen af de personoplysninger, som vi indsamler online, anvender vi et netværk, som blandt andet beskyttes med firewalls af industristandard og med adgangskode. Ved behandlingen af dine personoplysninger træffer vi rimelige foranstaltninger for at beskytte oplysningerne mod tab, misbrug, ulovlig adgang, offentliggørelse, ændringer eller ødelæggelse.

6. Dataoverførsel til andre lande

Vi indgår i Novartisgruppen, en international virksomhedsgruppe, der har databaser i forskellige lande. Visse af databaserne administreres af den lokale Novartisvirksomhed og visse administreres af tredjepart for Novartisvirksomhedens regning. Vi vil eventuelt overføre dine personoplysninger til en af gruppens databaser uden for dit hjemland, eventuelt også til lande, hvis lovgivning ikke giver samme beskyttelse af dine personoplysninger som dit eget lands lovgivning. Men for at sikre beskyttelsen af personoplysningerne har Novartis vedtaget såkaldte Binding Corporate Rules, et europæisk regelsæt, som skal garantere, at den enkeltes rettigheder beskyttes i forbindelse med dataoverførsel inden for en virksomhedskoncern med virksomheder i forskellige lande. Læs mere om dette på Novartis' internationale websted: Novartis Binding Corporate Rules.

7. ”Cookies” og internettags

Vi vil eventuelt indsamle og bearbejde oplysninger om dit besøg på vores websted, f.eks. hvilke sider du besøger, hvilket websted du kom fra, og visse af de søgninger du foretager. Vi bruger sådanne oplysninger som grundlag for at forbedre indholdet på vores websted samt til at udarbejde statistik om personer, der anvender vores websted til interne formål og til markedsførings- og forskningsformål. I forbindelse hermed kan det ske, at vi installerer "cookies" for at registrere brugerens domænenavn, netværksudbyderen, dit operativsystem samt dato og tid for besøget. En "cookie" er en lille dataenhed, der sendes til din webbrowser og gemmes på harddisken på din computer. Cookies skader ikke computeren. Du kan indstille din webbrowser sådan, at du får en meddelelse, når der kommer en anmodning om at gemme en "cookie" på computeren. På denne måde kan du vælge, om du vil acceptere dette eller ej. Hvis du ikke ønsker, at vi installerer cookies, skal du meddele os dette via e-mail på [email protected]. Vi vil dog oplyse dig om, at du måske ikke kan bruge alle funktioner i din webbrowser, hvis du vælger ikke at acceptere cookies. Vi vil evt. benytte os af udenforstående parter til at indsamle og bearbejde de oplysninger, der beskrives i dette afsnit.

Vi kan i visse tilfælde anvende cookies, som baseret på brugerens tidligere besøg på vores hjemmeside kan understøtte målrettet annoncering på tredjeparters hjemmesider (remarketing/retargeting teknologi).

Det sker, at vi bruger websignaler i form af internettags (kaldes også pixeltags, tomme GIF's mm.) og cookies på dette websted og kan udnytte tags/cookies via en partner i form af en tredjepart f.eks. en markedsføringsvirksomhed eller en webanalysevirksomhed, som befinder sig i udlandet og som vil opbevare indsamlede oplysninger der (herunder din IP-adresse). Disse tags/cookies placeres både i online-reklamer, der fører brugerne til dette websted, og på forskellige sider på selve webstedet. Vi bruger denne teknik til at måle besøgernes respons på vores websteder, og hvor effektive vores reklamekampagner er (herunder hvor mange gange en side åbnes, og hvilke oplysninger besøgerne benytter) samt til at vurdere, hvordan brugerne udnytter dette websted. Tredjeparten eller webanalysevirksomheden kan indsamle data om besøgende på vores websted og på andre websteder ved hjælp af disse internettags/cookies, udarbejde rapporter om aktiviteten på webstedet for vores regning og udføre andre funktioner, som har at gøre med brugen af webstedet og af internettet. Disse partnere kan formidle sådanne oplysninger til andre parter, hvis loven kræver det, eller hvis de på deres side lejer andre parter til at bearbejde oplysninger for deres regning. Hvis du ønsker flere oplysninger om internettags og cookies i forbindelse med onlinereklame, eller hvis du ikke ønsker, at tredjeparter indsamler oplysninger, skal du gå til webstedet Network Advertising Initiative.

8. Google Analytics

Vi anvender Google Analytics for at forbedre vores portefølje af websteder ved (i) at optimere trafikken til og mellem webstederne i vores koncern; (ii) og ved at integrere og optimere webstederne, hvor det er formålstjenligt. ” Google Inc. (Google) udbyder ”Google Analytics,”  som genererer detaljeret statistik om trafikken på et websted samt viser hvor trafikken stammer fra og måler endvidere ændringer i adfærd og salg. For at kunne analysere, hvordan brugere anvender vores websted, bruger Google Analytics ”cookies,” der er gemt på din computer.

Oplysninger generet af cookies om din brug af vores websted herunder din IP adresse, vil blive anonymiseret ved brug af passende indstilling af (“_anonymizelp()” funktionen eller lignende funktion, og oplysningerne vil herefter blive overført til Googles servere i USA. Yderligere oplysninger om hvordan IP anonymisering virker kan ses på dette eksterne link https://support.google.com/analytics/answer/2763052.

På vores vegne vil Google bruge cookie genererede oplysninger til at evaluere brugen af vores websted og udfærdige rapporter om aktiviteten på websteder, som vi modtager med henblik på egen analyse.

Google kan overføre disse oplysninger til tredje parter i henhold til lovgivningsmæssige krav, eller hvis en tredje part behandler data på vegne af Google. Google vil ikke under nogen omstændigheder kombinere eller forbinde din IP-adresse med anden data gemt hos Google.

I dine browserindstillinger kan du forhindre eller stoppe installering og lagring af cookies ved gratis at downloade og installere ”Opt-out Browser Add-on,” som er tilgængelig på dette eksterne link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Såfremt du anvender ”Opt-out Browser Add-on” oplyser vi dig herved om, at du ikke fuldt kan bruge alle funktioner på vores websted.

Ved brug af vores websted samtykker du til behandling af persondata som Google indsamler om dig i henhold til formålet beskrevet ovenfor.

9. Personoplysninger og børn

De fleste af de tjenester, der tilbydes via dette websted er beregnet på personer over 18 år. Den, der spørger om oplysninger om et lægemiddel beregnet på børn, skal være over 18 år. Vi indsamler ikke bevidst, ej heller anvender eller offentliggør vi personoplysninger, der gælder mindreårige uden foregående tilladelse fra forældremyndighedsindehaveren (f.eks. forælder eller formynder) gennem direkte kontakt offline. Vi giver forælderen 1) en meddelelse om hvilke specifikke typer af personoplysninger, der indsamles om den mindreårige, og 2) oplysninger om muligheden for at frasige sig fortsat indsamling, anvendelse eller opbevaring af sådanne oplysninger. Vi overholder den lovgivning, der retter sig mod at beskytte børn.

10. Links til andre websteder

Denne politik for beskyttelse og behandling af personoplysninger gælder kun dette websted og ikke websteder, der ejes af tredjepart. Vi kan komme til at levere links til andre websteder, som vi tror kan være af interesse for vores besøgende. Det er vores målsætning, at disse websteder skal holde en høj standard. På grund af internettets specielle karakter påtager vi os dog ikke noget ansvar for de standarder for beskyttelse af personoplysninger, som gælder for websteder, vi linker til, og vi påtager os heller ikke noget ansvar for indholdet på andre websteder end dette. Denne politik for beskyttelse og behandling af personoplysninger er ikke beregnet på at gælde for websteder, der linkes til, som ikke er Novartis' websteder.

11. Kontakt os

12. Information om behandling af personoplysninger i forbindelse med indberetning af bivirkninger

Personoplysninger, dvs. oplysninger om dig som indberetter, information om den aktuelle bivirkning samt information om den patient, som indberetningen gælder, registreres og behandles elektronisk. Novartis A/S er persondataansvarlig for behandlingen. De kategorier af personoplysninger, der behandles, er patientens initialer, fødselsdato, køn, vægt, etnicitet samt evt. sygdomsbillede, brug af lægemidler og levevilkår, som er relevante for brugen af medicin. Hvis du har opgivet navn og adresse, telefonnummer og e-mailadresse, registreres også disse oplysninger. Personoplysningerne indhentes fra dig (og eventuelt også fra den behandlende læge).

Personoplysningerne behandles for at opfylde juridiske forpligtelser i forbindelse med sikkerhedsovervågning af lægemidler samt til analyser og statistiske beregninger i forbindelse med opfølgning på lægemidler. Når opfølgningen er afsluttet, opbevares informationerne i Novartis' centrale database på ubestemt tid.

Personoplysninger videregives kun til Lægemiddelstyrelsen og tilsvarende tilsynsmyndigheder i andre lande i verden, inden for den koncern, som Novartis tilhører, samt til Novartis’ samarbejdspartnere til ovennævnte formål. Videregivelse af personoplysninger uden for koncernen vil normalt kun ske i krypteret form. Videregivelse af personoplysninger til samarbejdspartnere kan dog også ske i ikke-krypteret form for at sikre, at modtageren overholder sine retlige forpligtelser. Oplysningerne kan også videregives til opbevaring uden for EU i moderselskabets database.

Hvis du har spørgsmål om eller har klager i forbindelse med vores efterlevelse af denne politik for beskyttelse og behandling af personoplysninger, eller hvis du vil aflevere anbefalinger eller kommentarer for at hæve kvaliteten af politikken, kan du kontakte os via e-mail på [email protected]

Opdateret 06-03-2018

DK1801767867