Hur skiljer sig cell- och genterapier från konventionella terapier?

Cell- och genterapier kan minska eller eliminera behovet av behandlingar som måste genomföras regelbundet, ofta under resten av livet.

Jan 13, 2021

Novartis ambition är att tänka nytt och hitta cell- och genterapier som endast behöver genomföras en gång för patienter med allvarliga, ovanliga och livshotande sjukdomar.

Tabell som beskriver skillnader mellan konventionella terapier och cell- och genterapier. Illustration.
Förenkling av hur processen för behandling med cell- och genterapier går till, i och utanför kroppen. Illustration.

Ladda ner infografik (PDF 0.6 MB) →