RWE-tutkimuksista tukea hoitojen kehittämiseen ja terveydenhuollon päätöksentekoon

Tiistai, 27 Syyskuu 2022

Kliinisten lääketutkimusten ulkopuolella, kliinisessä arjessa kerättyä tutkimusnäyttöä kutsutaan termillä real-world evidence (RWE). Samaa tarkoitetaan myös puhuttaessa tosi- tai arkielämän näytöstä. Tätä tietoa voidaan käyttää esimerkiksi uusien hoitojen saattamisessa potilaskäyttöön, hoidon vaikuttavuuden arvioinnissa sekä ennakoivan ja kestävän terveydenhuollon kehittämisessä. 

Kliinisten lääketutkimusten ohella Novartis panostaa merkittävästi RWE-tutkimuksiin. Näiden tutkimusten avulla voidaan täydentää kontrolloiduissa kliinisistä lääketutkimuksista saatua näyttöä ja tuottaa arvokasta tietoa muun muassa uuden hoidon vaikutuksesta potilaan terveydentilaan ja elämänlaatuun. 

RWE-tutkimusten avulla voidaan myös yleisemmin lisätä ymmärrystä sairauksiin liittyvästä tautitaakasta sekä sairauksien puhkeamiseen ja etenemiseen liittyvistä riskitekijöistä. Näin voidaan esimerkiksi tunnistaa potilasryhmiä, jotka todennäköisimmin hyötyisivät tehokkaammasta ja varhaisemmasta hoidosta.

"Viimeisten neljän vuoden aikana olemme tehneet yli 50 pohjoismaista RWE-tutkimusta, ja tälläkin hetkellä meneillään on useita kymmeniä tutkimuksia eri terapia-alueilta", kertoo Novartiksen johtava RWE-asiantuntija Maija Wolf. Wolf edistää Novartiksella tosielämän näyttöä kerryttäviä rekisteri- ja biopankkitutkimuksia.

Wolf kertoo, että esimerkiksi Novartiksen tekemät RWE-tutkimukset migreenistä, joissa tarkasteltiin oheissairastavuutta, työterveyshuollon käyntien ja sairauslomapäivien määrää, ovat antaneet tärkeää tietoa migreenin aiheuttamasta taakasta potilaille itselleen sekä terveydenhuollolle. Tutkimuksen avulla on saatu lisäksi viitteitä estolääkityksen tosielämän vaikuttavuudesta. 

Samoin tutkimukset levinneestä rintasyövästä, jossa hyödynnettiin tekstinlouhinta-algoritmeja sekä yhdistettiin sairaanhoitopiirin sairausrekistereistä ja biopankkien näytteiden analyyseista saatuja tietoja, ovat avanneet näkemyksiä uusien hoito-ohjelmien tarpeista eri potilasalaryhmissä. 

"Edellä mainitut esimerkit kuvastavat kuinka RWE-tutkimusten avulla saadaan konkreettista, tietoon pohjautuvaa näyttöä hoitotarpeista sekä uusien hoitojen arkivaikuttavuudesta."   

RWE:llä tärkeä rooli terveydenhuollon päätöksenteossa

RWE-tiedon hyödyntäminen on tärkeää myös laajemmin terveydenhuollon päätöksenteossa. Se lisää mahdollisuuksia diagnostiikan ja hoitokäytänteiden edistämiseen ja antaa työkaluja terveydenhuollon resurssien kohdistamiseen liittyvään päätöksentekoon.   

"Potilaita hoidetaan entistä yksilöllisemmin. Tosielämän tietoa voidaan hyödyntää rakentamaan ennustealgoritmeja kliiniseen käyttöön, esimerkiksi tunnistamaan harvinaissairauksia tai juuri tietystä hoidosta hyötyviä potilaita. RWE toimii kivijalkana vaikuttavan, ennakoivan ja yksilöllistetyn terveydenhuollon kehittämisessä", Wolf sanoo.

"Myös lääkkeen korvattavuuspäätöksissä, jotka vaikuttavat suoraan siihen miten uudet lääkkeet ovat potilaiden saatavilla, voidaan hyödyntää tosielämän tutkimuksista saatavaa näyttöä", Maija Wolf lisää. 

Tulevaisuuden RWE-tutkimuksista parempaa hoitoa potilaille 

RWE-tutkimuksissa hyödynnetään usein eri sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmiin kerättyä tietoa. Tutkimuksiin voidaan lisäksi yhdistää biopankkinäytteistä analysoitavia tuloksia. Tästä hyötyvät niin yksittäiset potilaat, terveydenhuoltojärjestelmä kuin koko yhteiskuntakin.

Suomea voi Maija Wolfin mukaan pitää RWE-tutkimusten mallimaana. Suomella on terveysalan kansallinen strategia, yhdistettävissä olevat rekisterit, moderni lainsäädäntö ja paljon huippuosaamista yksilöllistetyn lääketieteen, genomitutkimuksen ja tekoälyn osalta. 

"Panostusta eri osa-alueilla tarvitaan edelleen. Vuoropuhelu ja yhteistyö eri toimijoiden kesken on tärkeää, jotta rekistereiden tietovarannot ja biopankkien näytteet saadaan valjastettua paremmaksi hoidoksi potilaille."    

Lue lisää: Suomalainen terveystieto kehittää hoitoa

FI2209205353