Puhutaan sydänterveydestä – yhdessä

Torstai, 29 Syyskuu 2022
Asiantuntijat keskustelevat

Suomella ja muulla Euroopalla on yhteinen haaste: sydän- ja verisuonitautien yleisyys. Ratkaisujen löytämiseksi tarvitsemme uusia tekemisen tapoja ja eurooppalaisten mahdollisuuksien hyödyntämistä.


Euroopan unionin alueella kuolee joka päivä 5 000 ihmistä sydän- ja verisuonisairauksien johdosta. Hurja luku kertoo, kuinka merkittävästä asiasta sydänterveydessä on kyse. Sydän- ja verisuonitaudit ovat yleisin kuolinsyy Euroopassa.1

Myös Suomessa sydän- ja verisuonisairauksien vaikutus kansanterveyteen ja kansantalouteen on mittava. Edelleen lähes joka toinen työikäisen kuolema Suomessa johtuu sydän- ja verisuonisairauksista, vaikka määrä on vähentynyt huomattavasti 1970-luvulta alkaen.2

Hyvä uutinen on, että sydän- ja verisuonisairauksien aiheuttamia kuolemia voidaan vähentää oikea-aikaisella puuttumisella riskitekijöihin. 3,4

Kaikki samaan rintamaan!

Sydän- ja verisuonisairaudet ovat terveyskriisi, jota mikään yksittäinen toimija ei voi ratkaista yksin. Yhteistyötä on tehtävä koko sosiaali- ja terveydenhuoltoyhteisön voimin. Lisäksi mukaan tarvitaan yritykset, korkeakoulut ja poliittiset päättäjät.

Euroopan tasolla Euroopan komissio on nostanut esiin sydänterveyden merkitystä. Sydän- ja verisuonisairaudet ovatkin yhtenä tautiryhmänä komission ei-tarttuvia tauteja koskevassa Healthier Together -aloitteessa, jonka tarkoitus on edistää eurooppalaisten terveyttä etenkin valistuksen ja ennaltaehkäisyn avulla. Aloitteella tuetaan EU:n jäsenmaita ottamaan käyttöön uusimpaan tutkimustietoon perustuvia hyviä käytäntöjä ja innovaatioita. Samalla jaetaan myös rahoitusta aloitteen tavoitteiden edistämiseksi jäsenmaissa.

EU-tasoinen koordinoitu ja yhdenmukaistettu lähestymistapa on enemmän kuin tervetullut. Sydän- ja verisuonitautikuolleisuus on valtava taakka kaikkialla Euroopan unionin alueella, ja alueelliset ja ihmisryhmien väliset erot ovat suuria. Koko kansaan kohdistuvien ennaltaehkäisevien toimien lisäksi huomio pitää kiinnittää riskiryhmiin. Tärkeässä roolissa on sekundaaripreventio eli se, miten ennaltaehkäisemme sydäntapahtumien toistumisen.

Novartis tekee kansainvälistä yhteistyötä

Yhtenä johtavana uusia lääkehoitoja kehittävänä yrityksenä Novartis toimii ympäri maailmaa sydän- ja verisuonisairauksien vähentämiseksi.

Esimerkiksi Ison-Britannian kansallisen terveyspalvelun (NHS) kanssa kehitimme järjestelmän, joka auttaa lääkäreitä tunnistamaan riskiryhmässä olevia potilaita.

Novartis-säätiö (The Novartis Foundation) puolestaan on tehnyt yhteistyötä esimerkiksi Brasilian São Paulossa ja Senegalin Dakarissa. Säätiön kehittämä ja luotsaamaBetter Hearts Better Cities –ohjelma rakentaa kussakin kaupungissa terveysalan ulkopuolelle ulottuvia kumppaniverkostoja. Ohjelman kumppaneina terveydenhuollon toimijoiden lisäksi on esimerkiksi digitaali- ja tietoliikenneorganisaatioita, elintarviketoimittajia, työnantajia, vakuutusrahastoja, sosiaalisia yrityksiä sekä järjestöjä.

Suomessa kehitämme Novartiksella kumppaniemme kanssa sydän- ja verisuonisairauksien sekundaaripreventioon tähtäävää Sydänohjelma Polkua. Tavoitteenamme on, että jatkossa esimerkiksi infarktin jälkeen sairaalasta kotiin palaava ihminen saisi entistä paremman tuen sairautensa hoitoon ja voisimme näin ennaltaehkäistä paremmin sydäntapahtumien toistumista jatkossa.

Sydänohjelma Polku on valmisteilla oleva ohjelma, jonka tavoitteena on lisätä sydäntapahtuman kokeneiden potilaiden terveitä, toimintakykyisiä elinvuosia ja vähentää sydänperäisiä kuolemia. Ohjelman tavoitteiden saavuttamista mitataan, ja ohjelman tilaaja eli julkinen sektori maksaa vain tuloksista. Innovatiivinen yhteistyömalli on mahdollista toteuttaa yksityisellä tai julkisella pääomalla tehdyllä vaikuttavuusinvestoinnilla.

Olemme jo oikealla polulla!

Lähteet:
  1. Fighting cardiovascular disease—a blueprint for European Action. European Society of Cardiology 2020
  2. https://thl.fi/web/kansantaudit/sydan-ja-verisuonitaudit/sydan-ja-verisuonitautien-yleisyys
  3. Preventable and treatable mortality statistics. Eurostat. Retrieved October 22, 2021
  4. Standardized preventable and treatable mortality. Eurostat retrieved Jan 6 2022