Kiinnostavat työurat ponnistavat vastuullisesta vapaudesta

Torstai, 3 Maaliskuu 2022

Novartis työllistää Suomessa noin 140 ihmistä. Joukossa on niin vuosikymmenten työuran talossa tehneitä kuin polkunsa alussa olevia osaajia. Vastuullinen vapaus, tuki eri elämäntilanteissa sekä erilaisuutta arvostava työkulttuuri ovat tärkeitä töissä viihtymisen aineksia. Silti tärkeintä on, että työntekijä jakaa yrityksen mission.

Be a learner, not a knower.

Tällä ajatuksella halutaan Novartiksella rohkaista työntekijöiden ammatillista kasvua.

”Uskomme, että kasvun ei tarvitse välttämättä tapahtua seuraavaan loogiseen suuntaan tai aina ”ylöspäin” – tärkeintä on kiinnostuksen ruokkiminen, jatkuva oppiminen ja oman polun löytäminen”, sanoo Novartis Finland Oy:n henkilöstöjohtaja Anne Jungell-Nortamo.

Tilaa ja mahdollisuuksia kasvaa

Novartiksella erityisalan asiantuntija voi muuttaa työuransa suuntaa ja edetä esimerkiksi johtotehtäviin, jos kiinnostus niihin herää. Omalla polulla eteenpäin vie avoin asenne, joka voi johtaa jännittäviin paikkoihin – meillä on tehty vuosikymmenten työuria, joiden aikana on kuljettu esimerkiksi tutkijan työstä aina viestinnän ja henkilöstöresurssien johtotehtäviin asti.

”Tärkeä ammatillista kehittymistä ohjaava periaate Novartiksella on vastuullinen vapaus: Tarjolla on monia erilaisia mahdollisuuksia, kuten esimerkiksi työkiertoja ja lyhyempiä projekteja. Ajatuksissamme on myös kehittää ja kokeilla erilaisia lyhytaikaisia työtehtävien vaihtoja. Vastuu kehittymisestä ja tilaisuuksiin tarttumisesta on kuitenkin viime kädessä työntekijällä”, Jungell-Nortamo sanoo.

Tähänkin henkilöstö saa tukea esimerkiksi oman lahjakkuuden tunnistamiseen kehitetyistä työkaluista. Seuraavien ura-askeleiden löytämisessä tärkeää on myös hyvä, työntekijöiden osaamista, mielenkiintoa ja jaksamista luotaava esihenkilötyö, jota kehitämme jatkuvasti.

Tukea erilaisiin elämäntilanteisiin

Terveydenhuollon haasteiden kasvaessa ja toiminnan kehittyessä nopeasti kukaan ei tiedä, millaisia osaajia alalla tarvitaan huomenna. Monipuolisen osaamisen ja asiantuntemuksen varmistamiseksi Novartis pyrkii rekrytoimaan myös lääkealan ulkopuolelta. Työkulttuurimme rohkaisee erilaisuuteen ja rakentaa turvallista työympäristöä talon sisältä käsin.

”Nykyisen henkilöstön sitouttaminen ja tukeminen erilaisissa elämäntilanteissa on meille vähintään yhtä tärkeää kuin uusien osaajien löytäminen”, Jungell-Nortamo kertoo.

Erityisen hyviksi ja tasa-arvoisiksi on koettu tarjoamamme pitkät palkalliset perhevapaat. Äideille maksetaan palkkaa vanhempainvapaan ensimmäisen kolmen kuukauden ja isille yhden viikon ajalta. Tämän lisäksi sekä äidit että isät saavat palkallista vapaata ylimääräiset 14 viikkoa, jotka voi käyttää joustavasti osissa, yhtäjaksoisesti tai vaikka paripäiväistä viikkoa tehden lapsen ensimmäisen elinvuoden aikana. Suomessa Novartiksen tarjoama 14 viikon palkallinen vanhempainvapaa ei ole sidoksissa Kelan etuuksiin tai vapaisiin.

Kun Anne Jungell-Nortamolta kysytään, miksi Novartiksella viihdytään niin hyvin, yksi asia kohoaa vielä vapauden, työkulttuurin ja tuen yläpuolelle:

”Henkilöstömme on helppo jakaa missiomme: haluamme pidentää ja parantaa ihmisten elämää”.