FinProve-tutkimuksessa etsitään yksilöllistettyjä hoitokeinoja syöpäpotilaille

Maanantai, 17 Lokakuu 2022

Tutkijat, sairaalat ja syöpälääkkeitä valmistavat yritykset yhdistävät voimansa HUSin Syöpäkeskuksen uudessa FinProve-tutkimuksessa. Tutkimuksen tavoitteena on kehittää syövän yksilöllistettyä hoitoa ja löytää täsmälääkkeistä hoitokeinoja syöpäpotilaille, joilla standardihoito on jo menettänyt tehonsa.

FinProve on tutkijalähtöinen tutkimus, jossa yhteistyötä tekevät syövän hoitoa tutkivat, kehittävät ja toteuttavat tahot. HUSin rinnalle tutkimukseen liittyvät vielä muut Suomen yliopistosairaalat, lisäksi vastaavia tutkimuksia on menossa myös eurooppalaisissa syöpäsairaaloissa. Lääkeyritykset, kuten Novartis, tukevat tutkimusta. Ne lahjoittavat syövän täsmälääkkeitä tutkimusryhmän käyttöön veloituksetta.  

Tutkittavia Suomessa otetaan mukaan noin 250. Yhteensovitetut tutkimusprotokollat eri sairaaloiden ja maiden välillä sallivat tulosten tarkastelun myös yhtenä kokonaisuutena, mikä lisää tilastollista voimaa ja mahdollisuutta havaita merkitseviä tuloksia harvinaisempiakin syöpätyyppejä sairastavien potilaiden kohdalla. 

”Meistä on erityisen hienoa saada olla mukana tukemassa tutkimusta, joka edistää syövän yksilöllistettyä hoitoa ja tuo eri toimijat ratkomaan haasteita yhdessä syöpäpotilaiden hyväksi”, sanoo Elina Wiik, Novartiksen onkologian lääketieteellinen johtaja.

Täsmälääkkeistä toivoa yhä useammalle

Joulukuussa 2021 alkaneessa FinProve-tutkimuksessa on tutkittavina kiinteitä kasvaimia sairastavia potilaita. Heidän syöpähoidoissaan muut keinot, kuten sytostaatit, hormonihoidot ja immunoterapiat syöpätyypistä riippuen, on jo kokeiltu. Tutkimuksen myötä potilaalla voi olla toivoa arvokkaasta lisäajasta.

”Toivo on äärimmäisen tärkeää niin syöpäpotilaalle itselleen kuin hänen läheisilleenkin. FinProven avulla voimme olla osaltamme mahdollistamassa näille ihmisille toivoa täsmälääkkeiden, eli juuri heille räätälöidyn hoitokeinon avulla”, Wiik sanoo. 

Syövän täsmälääkkeet ovat ikään kuin yksilöllisiä avaimia yksilöllisiin ”syöpälukkoihin”. Ne tunnistavat kohteensa elimistössä tarkoituksenaan tuhota vain syöpäsoluja ja jättää terveet solut rauhaan. 

Tutkittavalle sopivan täsmälääkkeen etsimiseksi kartoitetaan ensin potilaan syöpäsolujen geenivirheet. Niiden perusteella saadaan tietoa tekijöistä, jotka usein liittyvät vääränlaisen proteiinin ilmentymiseen solussa. Jos syövän ilmentämä proteiini löydetään, voidaan täsmälääkekirjastosta etsiä siihen rakenteeltaan sopiva lääke – jos sellainen on jo olemassa. 

Tutkimuksessa etsitäänkin myös uusia käyttöaiheita täsmälääkkeille, jotta useammat potilaat hyötyisivät olemassa olevista lääkkeistä.

”Tämä tarjoaa monelle potilaalle ainutkertaisen mahdollisuuden löytää juuri hänelle sopiva hoitokeino tavallista laajemmasta valikoimasta lääkkeitä”, sanoo Novartiksen lääketieteellinen asiantuntija, farmasian tohtori Hannu Mönkkönen.

Yhdessä voidaan tehdä enemmän

FinProve on tutkijalähtöinen tutkimus, jonka vahvuus on toimijoiden välisessä yhteistyössä ja translationaalisuudessa. Translationaalisuudella tarkoitetaan perustutkimuksen ja kliinisen tutkimuksen yhdistämistä: samalla, kun tehdään syöpäkasvainten biologisiin ominaisuuksiin liittyviä löydöksiä, potilaat voivat jo hyötyä niistä. Yhteistyötä yliopistojen, sairaaloiden ja lääkeyritysten välillä taas tarvitaan, jotta saadaan ”kaikki kädet kannelle” lääketieteen monimutkaisten haasteiden ratkomiseksi.

”Tutkimuksessa lopputulos voi olla enemmän kuin osiensa summa kun yhdistetään tieteen, terveydenhuollon ja lääkkeiden kehittäjien erityisosaaminen”, Mönkkönen sanoo.

”Tutkimus mahdollistaa yksilöllisen hoidon uusilla menetelmillä ja syventää eurooppalaista tutkimusyhteistyötä. Tutkimuksen avulla pystymme paremmin takaamaan potilaille yksilöllisen ja uusimman hoidon”, sanoo HUSin Syöpäkeskuksen Kliinisen lääketutkimusyksikön ylilääkäri ja FinProve-tutkimuksen kansallinen päätutkija, dosentti Katriina Peltola.

”Yksilöllisen syövänhoidon hoitokokeiluja hoitosuosituksiin vielä kuulumattomilla lääkkeillä tulee toteuttaa juuri näin kliinisenä lääketutkimuksena. Näin jokaisen potilaan hoitotuloksesta voidaan oppia ja nopeuttaa tehokkaiden hoitojen käyttöönottoa uusille potilasryhmille”, toteaa HS Syöpäkeskuksen johtava ylilääkäri, dosentti Johanna Mattson.

Lue myös: Täsmälääkkeet mahdollistavat yksilöllisen ja tehokkaan hoidon

FI2210105680