Keskiviikko, 29 Maaliskuu 2023

Sydänsairaala ja lääkeyritys Novartis ovat luoneet Sydänsairaalan potilaille vaikuttavuusperusteisen sepelvaltimotaudin etähoito-ohjelman yhdessä ideoiden ja kehittäen. “Tämä yhteistyö, jonka tavoitteena on kansanterveyden parantaminen sepelvaltimotaudin osalta, on erinomainen esimerkki lääketeollisuuden ja julkisen terveydenhuollon välisestä modernista kumppanuudesta”, Sydänsairaalan lääketieteellinen johtaja Markku Eskola sanoo.

Yhteistyön tuloksena syntyi Sydänsairaalan potilaille kehitetty sekä samalla toiminnanohjausjärjestelmään integroitu OmaSydän-sovellus. Sovellus on myös keskeisessä asemassa sepelvaltimotautipotilaan hoidon vaikuttavuuden arvioinnissa.

- Lääketeollisuudella on laaja, useiden vuosien ajalta kertynyt näkemys terveydenhuollon järjestämisestä. Tämän osaamisen hyödyntäminen hoitosovellusten kehittämisessä on ollut arvokas lisä Sydänsairaalan omaan asiantuntijuuteen. Vastaavanlaisella kumppanuudella lääketeollisuus voi osoittaa aitoa yhteiskuntavastuuta ja olla omalla panoksellaan mukana mahdollistamassa sote-uudistuksen onnistumista, lääketieteellinen johtaja Markku Eskola Sydänsairaalasta sanoo.

Kumppanuus Sydänsairaalan kanssa on osa Novartiksen tavoitetta parantaa sydänsairauksien ennaltaehkäisyä ja kehittää sekundaaripreventiota.

- Kumppanuus Sydänsairaalan kanssa on meille tärkeää, koska näemme, että sepelvaltimotaudin sekundaaripreventio ei Suomessa toteudu optimaalisella tavalla. Novartiksella pyrimme siihen, että jokaisen potilaan hoitopolku olisi sujuva, ja osana sitä hän saisi myös parhaan mahdollisen hoidon oikea-aikaisesti, Novartis Finlandin toimitusjohtaja Minna Kumpula sanoo.

Uudenlaisia ratkaisuja julkisen terveydenhuollon haasteisiin

Suomessa julkisen terveydenhuollon menot ovat kasvaneet vuosien ajan ja tilannetta pyritään korjaamaan muun muassa sote-uudistuksen avulla. Esimerkiksi ikääntyminen, palvelutarpeen kasvu ja työvoiman riittävyys tuovat ison haasteen suomalaiselle terveydenhuoltojärjestelmälle.

- Jotta Suomi pystyy vastaamaan tulevien vuosikymmenien haasteisiin, asioita on tehtävä uudella tavalla. Olemme lääkeyrityksenä osa terveydenhuoltojärjestelmää, ja tässä roolissa pyrimme rakentamaan kumppanuuksia ja löytämään uusia tapoja lisätä terveydenhuollon vaikuttavuutta. Näin terveysalan uudet innovaatiot saadaan entistä paremmin hyödyttämään potilaita, terveydenhuoltoa ja koko suomalaista yhteiskuntaa, Minna Kumpula sanoo.

- Julkisten toimijoiden voimavarat eivät välttämättä yksin riitä terveydenhuollon haasteiden ratkaisemiseen. Tästä johtuen esimerkiksi lääke- ja laiteteollisuuden uudenlainen, yhteiskuntavastuullinen rooli on jopa toivottua. Parhaimmillaan sote-uudistus huomioi kaikkien terveydenhuollon kentällä toimivien tahojen osaamisen, Markku Eskola sanoo.

Sydän- ja verisuonisairaudet ovat yleisin kuolinsyy Suomessa [1], ja kokonaisuudessaan sydän- ja verisuonisairauksista aiheutuu yhteiskunnalle arviolta lähes 3 miljardin euron vuosittaiset kustannukset, kun huomioidaan myös epäsuorat kustannukset [2]. Sydän- ja verisuonisairauksien aiheuttamia kuolemia voidaan kuitenkin vähentää oikea-aikaisella puuttumisella riskitekijöihin. Tärkeässä roolissa on sekundaaripreventio eli se, miten ennaltaehkäisemme sydäntapahtumien toistumisen.

Haasteen ratkaisemiseksi terveydenhuoltoa on uudistettava ja etsittävä vaikuttavampia ratkaisuja terveydenhuollon järjestämiseen. Tätä tavoittelevat myös Sydänsairaala ja Novartis yhteistyössä.

OmaSydän-sovellus lyhyesti

OmaSydän-sovellus on potilaille maksuton ja ladattavissa sovelluskaupoista. OmaSydän-sovelluksen kautta sepelvaltimotautipotilaat saavat tietoa tulevasta toimenpiteestä ja laboratoriotutkimuksista sekä vastaavat elämänlaatua kartoittaviin kyselyihin. Potilaat saavat myös yksilöllisiä tarpeitaan vastaavaa sydänvalmennusta ja voivat pitää sovelluksen chat-palvelun välityksellä yhteyttä Sydänsairaalan asiantuntijoihin. Sovellus on otettu käyttöön Keski-Suomen hyvinvointialueella toimivassa Sydänsairaala Novassa ja kevään aikana OmaSydän laajenee myös muihin Sydänsairaalan toimipisteisiin. Sovellus on syntynyt Sydänsairaalan, Keski-Suomen hyvinvointialueen ja Novartiksen yhtestyönä.

Lisätietoja:

Markku Eskola, lääketieteellinen johtaja, Sydänsairaala, p. 050 494 0512, [email protected]
Minna Kumpula, toimitusjohtaja, Novartis Finland Oy, p. 040 724 1982, [email protected]


Lähteet:

  1. THL 2020: https://thl.fi/fi/web/kansantaudit/sydan-ja-verisuonitaudit/sydan-ja-ve…
  2. Wilkins, E., Wilson, L., Wickramasinghe, K., Bhatnagar, P., Rayner, M., Townsend, N 2018. European Cardiovascular Disease Statistics 2017 edition. European Heart Network 2017. 183-186