Tiistai, 7 Maaliskuu 2023

Novartis Finlandin johdolla koottu keskustelupuheenvuoro ”Ratkaisuja tulevaisuuden lääkepolitiikkaan” julkaistiin tänään. Puheenvuoro lähti liikkeelle suomalaisten syöpätautien erikoislääkäreiden, lääkeyritysten sekä potilaiden yhteisestä huolesta. 

”Monet syöpätautien erikoislääkärit ovat törmänneet työssään siihen, että uusien syöpähoitojen käyttöönotto on Suomessa hidastunut, koska sairaalalääkkeiden arviointiprosessi on muuttunut monimutkaisemmaksi”, puheenvuoron esipuheessa todetaan. 

Keskustelunavauksen taustalla on useita yhteisiä pyöreän pöydän keskusteluja Novartiksen sekä eri terveydenhuollon asiantuntijoiden ja lääkealan vaikuttajien kanssa. Lisäksi puheenvuoroon on haastateltu laaja-alaisesti eri näkökulmista terveydenhuollon tilannetta tarkastelevia asiantuntijoita. 

Haastatteluissa oman näkökulmansa suomalaiseen lääkepolitiikkaan kertovat kliinisen onkologian dosentti, HUS Syöpäkeskuksen toimialajohtaja, Johanna Mattson, lääketieteen tohtori, Päijät-Hämeen hyvinvointialuejohtaja Petri Virolainen, valtiotieteen tohtori, työelämäprofessori Martti Hetemäki, proviisori, lääkepolitiikan asiantuntija Heidi Tahvanainen, Suomen Syöpäjärjestöjen pääsihteeri Juha Pekka Turunen sekä Taysin syövänhoidon vastuualueen vastuualuejohtaja Maarit Bärlund. Useista haastatteluista käy ilmi tarve uudistaa suomalaista lääkepolitiikkaa kokonaisvaltaisesti. 

Novartis Finland esittää puheenvuorossa muun muassa, että tuleva hallitus ottaa lääkeasioiden uudistamisen asialistalleen sekä vahvistaa poliittista johtajuutta keskittämällä lääkeasiat sosiaali- ja terveysministeriössä yhden ministerin vastuulle. 

”Samaan aikaan kun lääketiede ja terveysteknologia ovat kehittyneet kovaa vauhtia, lainsäädäntömme ei ole Suomessa kaikilta osin pysynyt perässä. Siksi toivomme, että tuleva hallitus lähtee toimeenpanemaan sosiaali- ja terveysministeriössä valmisteltua lääkeasioiden uudistusta. Keskeistä uudistuksessa on muistaa ennen kaikkea potilaan näkökulma, eli saako Suomessa jatkossakin sairastuessaan parasta mahdollista hoitoa asuinpaikasta ja varallisuudesta riippumatta”, toteaa Minna Kumpula, Novartis Finlandin toimitusjohtaja. 


Novartiksen toimenpide-ehdotukset seuraavalle hallitukselle: 

 • Lähdetään toimeenpanemaan sosiaali- ja terveysministeriössä valmisteltua lääkeasioiden uudistusta  
  • Asetetaan uusien vaikuttavien lääkehoitojen viiveetön käyttöönotto yhdeksi tavoitteeksi 
  • Sujuvoitetaan lääkkeiden arviointia ja karsitaan päällekkäistä työtä kokoamalla yhteen eri viranomaistahoilla hajallaan olevaa asiantuntemusta  
  • Hyödynnetään nykyistä vahvemmin kliinistä asiantuntemusta osana lääkkeiden arviointiprosessia 
  • Haetaan uudenlaisia ratkaisuja erityisesti pienten potilasryhmien lääkesaatavuuden ja korvattavuuden mahdollistamiseksi. Ratkaisuja ovat esimerkiksi tutkimuksen edistäminen sekä erilaiset riskinjakomallit lääkeyritysten ja yhteiskunnan välillä 
  • Kehitetään maksukattojärjestelmää niin, että hoitojen omavastuuosuuksien aiheuttamaa taloudellista taakkaa sairastavalle voidaan kohtuullistaa 
 • Vahvistetaan poliittista johtajuutta keskittämällä lääkeasiat sosiaali- ja terveysministeriössä yhden ministerin vastuulle  

 • Lisätään vaikuttavuustiedon hyödyntämistä lääkehoitojen arvioinnissa ja suuntaamisessa. Kehitetään terveydenhuollon digitaalisia ratkaisuja ja sääntelyä, jotta hoitojen vaikuttavuutta on helpompi tutkia ja seurata 

 • Houkutellaan terveysalan investointeja sekä tutkimusta Suomeen päivittämällä terveysalan kasvustrategia ja turvaamalla sen toimeenpanolle riittävä rahoitus. Uusien innovaatioiden käyttöönotto potilaiden hoidossa tekee Suomesta houkuttelevamman maan myös terveysalan investoinneille  

Lisätietoja: 

Eeva Kärkkäinen, Novartis Finland, yhteiskuntasuhdejohtaja
[email protected]