Jou 22, 2021

Novartiksen Suomen yhteiskuntasuhdejohtajaksi on nimitetty valtiotieteiden maisteri Eeva Kärkkäinen. Kärkkäisen vastuulla on Novartiksen yhteiskuntasuhteiden strateginen kehittäminen ja vaikuttamistyö Suomessa. Kärkkäinen aloittaa tehtävässä 28.3.2022.

Kärkkäisellä on vahva osaaminen suomalaisesta poliittisesta päätöksenteosta ja viestinnästä. Hän siirtyy tehtävään tiede- ja kulttuuriministerin erityisavustajan tehtävästä ja on aiemmin työskennellyt myös elinkeinoministerin, valtiovarainministerin sekä pääministerin erityisavustajana. Lisäksi Kärkkäisellä on kokemusta työstä politiikan toimittajana sekä kansanedustajan avustajana.

”Lääkkeiden ja lääkekehityksen merkityksen ymmärtää oikeastaan vasta sitten, kun sairaus tulee lähelle. Olen vaikuttunut Novartiksen toiminnassa erityisesti siitä, miten voimakkaasti yritys panostaa uuden luomiseen. Uusia, parempia lääkkeitä kehittämällä voidaan konkreettisesti parantaa ihmisten elämänlaatua ja ennaltaehkäistä sairauksia. Ajattelen, että lääketeollisuus tarjoaa ratkaisuja moniin Suomen haasteisiin ikääntymisestä tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminnan lisäämiseen ja terveyden edistämiseen. Odotan innolla työn aloittamista.”