Maanantai, 29 Kesäkuu 2020

Novartis Finland Oy:n toimitusjohtaja, Lääketeollisuus ry:n puheenjohtaja Antti Viitanen on valittu Huoltovarmuuskeskuksen hallituksen jäseneksi kaudelle 1.7.2020- 30.6.2023.

Huoltovarmuuskeskuksen hallituksessa on useiden ministeriöiden lisäksi edustajia yrityksistä, jotka toimivat Suomen huoltovarmuuden kannalta keskeisillä aloilla. Hallitus mm. johtaa Huoltovarmuuskeskuksen toimintaa sekä huolehtii huoltovarmuusrahaston hallinnosta, vastaa talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta, tilinpäätöksestä sekä sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Kuluneen kevään aikana terveydenhuollon toimivuuden merkitys koko yhteiskunnalle on näyttäytynyt hyvin selvänä. Lääkkeet ovat kiinteä osa nykyaikaista terveydenhuoltoa, ja lääkehuolto on yksi tärkeä osa yhteiskunnan huoltovarmuutta.

On tärkeää, että lääkeala on mukana huoltovarmuustoiminnan kehittämisessä yhdessä muiden kriittisten elinkeinoelämän alojen kanssa. Lääketuotannon arvoketjut ovat globaaleja ja kansainvälinen ulottuvuus on lääkealan huoltovarmuuden näkökulmasta keskeistä.

Tiedote työ- ja elinkeinoministeriön kotisivuilla