Päivitetty elokuussa 2018

1. Hyväksyminen

Kun vierailet tällä verkkosivustolla ja käytät tätä sivustoa, sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja, jotka sääntelevät tämän verkkosivuston ja sen sisällön käyttöön liittyvää, Novartis Finland Oy:n (”Novartis”) ja sinun välistä suhdetta. Lisäksi lupaat olla käyttämättä verkkosivustoa ja yksittäisiä verkkosivuja tavoilla, jotka voisivat rikkoa soveltuvia lakeja.

2. Lääketieteelliset tiedot

Tällä sivustolla olevat tuotetiedot tarjoaa Novartis Finland Oy, ja ne on tarkoitettu vain yleiseen tiedotustarkoitukseen. Monet sivustolla mainitut lääkkeet ja sairaanhoitovälineet ovat saatavissa vain lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen määräyksestä. Tuotetietojen ei ole tarkoitus antaa täydellisiä lääketieteellisiä tietoja. Emme tee yksilöllisiä lääketieteellisiä diagnooseja emmekä anna erityisiä potilaskohtaisia hoito-ohjeita. Jos sairastut, ota yhteyttä lääkäriin. Pyydä reseptilääkkeen tai sairaanhoitovälineen täydelliset lääketieteelliset tiedot suoraan reseptin kirjoittaneelta lääkäriltä. Keskustele lääkkeiden oikeanlaisesta käytöstä lääkärisi tai apteekkihenkilökunnan kanssa ja ota selville sekä lääkkeen tai sairaanhoitovälineen myönteiset että mahdolliset kielteiset vaikutukset. Terveydenhuoltohenkilöstö saa lisätietoa tuotteesta myös valmisteyhteenvedosta. Voimassa olevat säännöt rajoittavat (tai joissain tapauksissa kieltävät) Novartis Finland Oy:tä antamasta tietoa reseptiä edellyttävistä tuotteista ja/tai vastaamasta suoraan niitä koskeviin kysymyksiin. Novartis Finland Oy vastaa kuitenkin saamiinsa kyselyihin paikallisten määräysten mukaisesti.

3. Tietojen käyttö

Tämän sivuston tietoja, esimerkiksi tekstiä, kuvia, ääntä ja videoita saa ladata tai käyttää yksityiseen ei-kaupalliseen tarkoitukseen. Tietoja ei saa jakaa, muuttaa, siirtää, uudelleenkäyttää, uudelleenjulkaista tai käyttää kaupallisiin tarkoituksiin ilman Novartis Finland Oy:n antamaa kirjallista lupaa. Sinun on säilytettävä ja toistettava jokainen tältä sivustolta saamiesi tietojen sisältämä tekijänoikeuksia tai muita omistusoikeuksia koskeva ilmoitus. Käyttö ei ole luvallista ilman Novartis Finland Oy:n kirjallista suostumusta lukuun ottamatta näihin ehtoihin tai verkkosivuston teksteihin kirjattuja määräyksiä. Novartis ei takaa, ettei verkkosivustolla näytettyjen aineistojen käyttö voisi loukata sellaisten kolmansien osapuolten oikeuksia, joita Novartis Finland Oy ei omista tai jotka eivät kuulu siihen.

4. Tavaramerkit / omistusoikeudet

Sinun on pidettävä kaikkia tällä sivustolla mainittuja tuotenimiä Novartiksen ja/tai sen konserniyhtiöiden tavaramerkkeinä riippumatta siitä, onko ne kirjoitettu suuraakkosin, kursiivilla tai tavaramerkkisymbolein. Sivustolla voi olla myös viittauksia Novartis Finland Oy:n ja/tai muiden osapuolten patentteihin, patenttisuojattuihin tietoihin, teknologioihin, tuotteisiin, prosesseihin tai muihin immateriaalioikeuksiin.

5. Sivuston tietojen oikeellisuutta koskeva vastuuvapaus

Vaikka Novartis Finland Oy pyrkii huolehtimaan, että tiedot ovat tarkkoja ja ajan tasalla, niissä voi silti olla virheitä tai painovirheitä. Novartis Finland Oy pidättää oikeuden muuttaa, korjata ja/tai kehittää kuvattujen tuotteiden tietoja tai muita sivuston tietoja milloin tahansa siitä ennalta ilmoittamatta. Novartis Finland Oy ei takaa tai lupaa tietojen oikeellisuutta. Novartis Finland Oy ei vastaa mahdollisista sivuston sisältöön liittyvistä virheistä tai puutteista. Novartis ei takaa tietojen täydellisyyttä eikä paikkansapitävyyttä tällä sivustolla eikä niiden mahdollisilla käyttöalueilla. Sinun ja muiden sivustolla kävijöiden on siis itse arvioitava tietoja huolellisesti. Novartis Finland Oy, mikään muu Novartiksen omistama tavaramerkki tai mikään muu tämän verkkosivuston sisältöjen luomiseen, tuottamiseen tai toimittamiseen osallistuva taho ei vastaa verkkosivuston sisällön mahdollisista suorista tai epäsuorista virheistä ja puutteista. Novartis Finland Oy ei vastaa eikä sitä voi pitää vastuussa sellaisista sivuston avaamisen tai käyttämisen mahdollisesti aiheuttamista vahingoista tai viruksista, jotka voivat saastuttaa tietokoneesi tai muuta omaisuutta. Novartis Finland Oy pidättää oikeuden sulkea tämä verkkosivusto milloin tahansa.

6. Meille antamasi tiedot

Henkilötietojen suojaamista ja käsittelyä koskevaan tietosuojalausuntoomme sisältyviä tietoja lukuun ottamatta mitään muuta sähköpostitse tai muulla tavoin lähettämääsi tietoa tai materiaalia (dataa, kysymyksiä, kommentteja, ehdotuksia tai vastaavaa) ei käsitellä luottamuksellisena eikä omistusoikeuden alaisena. Kaikista Novartis Finland Oy:lle tai sen konserniyhtiöille siirtämistäsi tai lähettämistäsi materiaaleista tulee Novartiksen omaisuutta, ja Novartis saa käyttää niitä kaikkiin tarkoituksiin. Näitä tarkoituksia ovat muun muassa, mutta ei ainoastaan, jäljentäminen, paljastaminen, siirtäminen, julkaiseminen ja lähettäminen. Novartis Finland Oy pidättää oikeuden käyttää kaikkia sivustolle lähettämiäsi ideoita, suunnitelmia ja muuta materiaalia korvauksetta ja mihin tahansa tarkoitukseen.

7. Maailmanlaajuiset tuotteet

Tällä verkkosivustolla saattaa olla tietoa maailmanlaajuisista tuotteista ja palveluista, joita ei ole saatavilla kaikissa maissa. Tällä sivustolla oleva viittaus johonkin tuotteeseen tai palveluun ei välttämättä tarkoita, että kyseinen tuote tai palvelu olisi saatavilla omassa asuinmaassasi. Tästä syystä joissain tämän sivuston osissa voi olla ilmoitus siitä, että sivuston osat on tarkoitettu vain tietynlaisille asiantuntijakäyttäjille tai suurelle yleisölle vain tietyissä maissa. Sinun ei pidä tulkita mitään tällä verkkosivustolla olevaa jonkin tuotteen mainokseksi tai kehotukseksi käyttää sellaista tuotetta, joka ei ole oman asuinmaasi voimassa olevien lakien ja määräysten mukainen.

8. Vastuuvapaus

Mikään tämän verkkosivuston sisältö ei ole kutsu tai tarjous Novartis-konsernin arvopapereden tai säilytystodistusten hankkimiseen tai kaupan käymiseen niillä. Varsinkin todelliset tulokset ja kehitys voivat olla huomattavasti erilaisia kuin tällä verkkosivustolla ilmaistut ennusteet, käsitykset tai odotukset. Arvopaperien aiempia hintoja ei saa pitää niiden tulevien hintojen ohjearvona.

9. Linkit tälle verkkosivustolle

Novartis Finland Oy ei ole tarkastanut mitään niistä kolmansien osapuolten verkkosivustoista tai muista verkkosivustoista, joilla on linkkejä tälle verkkosivustolle, eikä se ota vastuuta mistään kyseisten sivujen sisällöstä. Jos haluat lisätä omalle verkkosivustollesi linkin tälle verkkosivustolle, saat tehdä niin vain aloitussivullemme. Muille tämän sivuston sivuille ei saa linkittää ilman Novartis Finland Oy:n kirjallista suostumusta. Yhden tai useamman tämän verkkosivuston osan tarjoaminen tai käyttäminen jonkin kolmannen osapuolen kautta ilman kirjallista suostumusta on niin ikään kielletty.

10. Linkit muille verkkosivustoille

Ilmoitamme sinulle, jos olet poistumassa tältä verkkosivustolta sivustolla olevien linkkien kautta, koska kolmansien osapuolten verkkosivustojen käyttöehdot ja tietosuojakäytännöt saattavat erota omistamme. Novartis Finland Oy ei ota vastuuta linkeistä tältä verkkosivustolta muille sivustoille eikä siitä, jos jokin kolmas osapuoli rikkoo tai laiminlyö tietosuojakäytäntöjä.

12. Seuraukset

Jos huomaamme sinun rikkoneen jotakin tässä juridisessa ilmoituksessa kerrottua ehtoa, voimme ryhtyä välittömästi oikaisutoimenpiteisiin, muun muassa estää sinua käyttämästä Novartis Finland Oy:n tarjoamia palveluita. Jos meille on aiheutunut vahinkoa kyseisestä rikkomuksesta, voimme oman harkintamme mukaan hakea sinulta vahingonkorvausta.

13. Muutokset

Novartis Finland Oy voi milloin tahansa päivittää näitä ehtoja ilman etukäteisilmoitusta. Kyseiset muutokset sitovat sinua, ja sinun onkin säännöllisesti käytävä tällä sivulla tarkastamassa sinua kulloinkin sitovat voimassa olevat ehdot.

Päivitetty 12.9.2018