Deze video gaat in op leefstijlfactoren en symptomen van diabetes die DME kunnen veroorzaken. In de video komt ook advies aan bod over hoe de patiënt met deze factoren om kan gaan om het risico op DME te verkleinen. Deze video is ontwikkeld voor patiënten die risico lopen DME te ontwikkelen.