Bij de behandeling van hartfalen komt er veel op u af. Als patiënt is het belangrijk te weten wat hartfalen inhoudt, wat de klachten zijn en waar u op moet letten als u Entresto voorgeschreven heeft gekregen. Novartis helpt graag om u van de juiste informatie te voorzien.

Op deze pagina bieden we u daarom een aantal voorlichtingsvideo’s aan over hartfalen en Entresto.

Video 1: Voorlichtingsvideo Hartfalen

Deze video is bedoeld voor patiënten, waarbij de pompfunctie van het hart is afgenomen. In deze video wordt kort uitgelegd wat hartfalen is en wat de klachten bij hartfalen zijn.


Video 2: Voorlichtingsvideo Entresto ter vervanging van de ACE-remmer

Deze video is bedoeld voor patiënten, die nu een ACE-remmer gebruiken en Entresto voorgeschreven hebben gekregen.


Video 3: Voorlichtingsvideo Entresto ter vervanging van de ARB

Deze video is bedoeld voor patiënten, die nu een ARB gebruiken en Entresto voorgeschreven hebben gekregen.


Entresto patiëntenfolder

Entresto patiëntenfolder

1020CRM90243