Bij elke oplossing die we bedenken, elk onderzoek dat we uitvoeren en elk medicijn dat we op de markt brengen, staat de patiënt centraal. Novartis werkt nauw samen met patiëntenorganisaties. We hebben namelijk een gezamenlijk belang: een positieve bijdragen leveren aan de gezondheid van patiënten. Met onze patiëntgerichte aanpak dragen we bij aan kwalitatief verantwoorde medische zorg en behandeling.

Patiëntenorganisaties zijn een professionele partij in de gezondheidszorg. Om hen te ondersteunen heeft Novartis in 2008 de Patient Academy opgericht; in 2020 sloot Pfizer zich aan. Met ons programma willen we patiëntenorganisaties ondersteunen in hun rol als volwaardige professionele partij in het Nederlandse zorgsysteem. Kennisoverdracht, vergroten van de eigen competenties, opdoen van ervaring en onderlinge discussie staan hierbij centraal. Ook helpen deze bijeenkomsten om te netwerken of contacten te leggen voor gedeelde projecten. Voor de programmering van de onderwerpen laten wij ons adviseren door een adviesraad van patiëntvertegenwoordigers en door andere zorg-experts.

Bijeenkomst Patient Academy

Patiëntenvertegenwoordigers zijn van harte uitgenodigd om zich aan te melden voor de Patient Academy. Onze leden kunnen vier keer per jaar een bijeenkomst bijwonen over een actueel onderwerp dat relevant is voor patiëntenorganisaties. Daarnaast houden we hen op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de gezondheidszorg middels een nieuwsbrief. Bij interesse of vragen over de Patient Academy kun je per e-mail contact opnemen.

Nederland telt bijna 2 miljoen mensen met reuma. Om kennis en ervaringen uit te wisselen, organiseert Reumazorg Nederland de Reuma Inspiratie Avonden. De bijeenkomsten vinden telkens in een ander ziekenhuis in het land plaats. Mensen met een vorm van reuma én hun naasten krijgen informatie over de stand van zaken, ontvangen praktische tips, kunnen een workshop volgen en gaan in gesprek met een reumatoloog van het ziekenhuis. Reumazorg Nederland werkt samen met Novartis en Pfizer om de bijeenkomsten te realiseren.

Voor patiënten met Axiale Spondyloarthritis ontwikkelde de Stichting Axiale SpA in samenwerking met Novartis het Axiale SpA magazine. De verhalen in het magazine vormen samen een fantastische bron aan informatie, vooral voor mensen die hun weg om te leven met deze aandoening nog moeten vinden.

Elk jaar krijgen steeds meer mensen de diagnose melanoom of een andere vorm van huidkanker. Vroege detectie is van cruciaal belang. Het is daarom belangrijk je huid regelmatig te checken op veranderingen. Door meer bewustzijn te creëren en nog belangrijker, kennis te verspreiden over hoe mensen zichzelf kunnen beschermen en controleren, zorgen we er met zijn allen voor dat uiteindelijk minder mensen met huidkanker te maken krijgen.

Stichting Spot the Dot en Stichting Melanoom hebben de handen ineen geslagen en hebben een Nederlandse Faster than Skincancer campagne gelanceerd. Dit is een initiatief om bewustwording over melanoom en andere vormen van huidkanker te vergroten en zelf-checks onder jongeren te stimuleren. Ze werken hiervoor samen met verschillende sportieve ambassadeurs die ervan houden om buiten te zijn, om bijvoorbeeld te BMX’en, skateboarden of wielrennen.

Met de eigentijdse en artistieke campagne proberen ze jongeren op een andere manier te raken en bereiken met de boodschap. Door aan te sluiten bij de belevingswereld van jongeren en te werken met betrokken ambassadeurs is de boodschap authentiek en impactvol.

Novartis ondersteunt de Faster than Skincancer campagne. Benieuwd naar de campagne? Klik hier: http://www.fasterthanskincancer.org/

Januari 2021 vond ‘Uitje Bed’ plaats, een digitale LIVE dansvoorstelling speciaal voor (ernstig zieke) ziekenhuispatiënten, verzorgd door het Nederlands Dans Theater (NDT). Met Uitje Bed lanceerde Stichting Genees-Kunst een supportprogramma waarmee patiënten voor even ‘uit’ hun bed worden gehaald en meegenomen in de wereld van kunst, dans en theater. Novartis draagt dit initiatief een warm hart toe, omdat zij, net als Genees-Kunst, gelooft dat kunst, patiënten kan helpen hun ziekte voor even te vergeten.

Kijk voor meer informatie op: https://genees-kunst.org/uitje-bed/

In 2017 startte Novartis met steun van Psoriasispatiënten Nederland en het Huidfonds een uitgebreide campagne om mensen met psoriasis een hart onder de riem te steken. Psoriasis heeft een grote impact op de kwaliteit van leven. De campagne informeert en ondersteunt patiënten om opener te zijn over wat de ziekte met hen doet.

De campagne behelst onder andere een community op Facebook, online tools en een website www.psoriasishuid.nl.

Campagnebeeld ITP platform

Novartis heeft in samenwerking met de ITP Patiëntenvereniging een interactief videoplatform ontwikkeld. Uit een peiling bleek dat het voor de meeste patiënten lastig is de juiste informatie op het juiste moment tot zich te kunnen nemen. Daartoe werd het interactieve videoplatform ontwikkeld. Patiënten en naasten vinden betrouwbare informatie, steun & contact en handige hulpmiddelen. Het platform biedt mensen op intuïtieve wijze de mogelijkheid om zelf te bepalen welke informatie zij willen bekijken of lezen.

De interactieve video’s vind je op de websites van de ITP Patiëntenvereniging: https://www.itp-pv.nl/itp-platform