Grootschalige data-analyse maakt het mogelijk om nieuwe toepassingen voor bestaande medicijnen te ontdekken. Hieronder vertellen we je een aantal projecten en platformen die ons helpen in deze zoektocht.

Tijdens onze klinische onderzoeken verzamelen we en analyseren we veel gegevens, maar dat doen we vaak voor maar één ziekte tegelijk. Ons dataplatform Sense maakt een overkoepelende analyse mogelijk, omdat daar de gegevens van alles studies samenkomen. Dit platform houdt real-time data van de klinische onderzoeken bij en maakt het mogelijk om onderzoeksrisico’s en hun oorzaken te voorspellen. Zo kunnen we onze studieopzetten verbeteren of ze gaandeweg aanpassen. Ook kunnen onze teams dankzij Sense beter samenwerken. Teams van over de hele wereld kunnen de gegevens in Sense gebruiken om ideeën uit te wisselen over de klinische onderzoeken die Novartis uitvoert.

Op ons Data42 platform hebben we heel veel data van patiënten (maar liefst 2 miljoen patiëntjaren aan data) uit onderzoeken en behandelingen verzameld. Programma’s die gebruik maken van kunstmatige intelligentie kunnen in de toekomst deze data gebruiken om tot nog toe onbekende verbanden tussen ziektes en behandelingen te vinden. We verwachten dat dit vele jaren aan onderzoek naar nieuwe medicijnen kan gaan besparen.

Het BIGPICTURE-consortium is een initiatief van Novartis. Het doel is om samen met Europese onderzoekscentra, ziekenhuizen en farmaceutische bedrijven 's werelds grootste digitale pathologiedatabase te ontwikkelen die gebruikt maakt van kunstmatige intelligentie.

Het Cancer Cell Line Encyclopedia project is een samenwerking tussen het Broad Institute en Novartis. In dit project wordt veel kankerdata verzameld en de biologische verbanden tussen verschillende kankers onderzocht door middel van wiskundige analyses of computer simulaties . De gevonden verbanden tussen de verschillende kankers kunnen dan ingedeeld en gebruikt worden voor verder onderzoek en ontwikkeling van medicijnen.