In België behoren hart- en vaatziekten tot de voornaamste doodsoorzaken.1 Door de vergrijzing en onderliggende gemeenschappelijke risicofactoren, zoals hoge bloeddruk en overgewicht, wordt er de komende jaren een enorme toename in deze aandoeningen verwacht.

We concentreren ons op het onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe therapieën en geneesmiddelen om zo de impact van cardiovasculaire aandoeningen bij patiënten te beperken. Onze focus ligt op hartfalen en atherosclerotische hart- en vaatziekten.

Hartfalen

Hartfalen is een slopende en mogelijk levensbedreigende aandoening waarbij het hart niet genoeg bloed door het lichaam kan pompen. Daardoor zijn patiënten vermoeid en kortademig en lopen ze het risico op plotselinge hartdood. Hartfalen treft in totaal ongeveer 230.000 personen in België. Iedere dag worden circa 40 nieuwe gevallen ontdekt.

Ons streven is meer mensen langer te laten leven met een gezond hart én een betere levenskwaliteit. Dit doen we niet enkel via onze innovatieve geneesmiddelen, maar ook door mensen bewust te maken van de risico’s van hart- en vaatziekten. Daarom zetten wij in op informatiecampagnes en werken we samen met patiëntenverenigingen om de juiste informatie tot bij de patiënt en zijn omgeving te krijgen.

Referenties:

1Hoge Gezondheidsraad. Voedingsaanbevelingen voor de Belgische volwassen bevolking met een focus op voedingsmiddelen - 2019. Brussel: HGR; 2019. Advies nr. 9284 - https://www.health.belgium.be/nl/advies-9284-fbdg-2019