A Novartis kötelezettségvállalása a betegek és gondozóik felé 

A Novartis világszerte a betegközösségekkel együttműködve dolgozik azon, hogy új utakat fedezzen fel az emberek életminősége javításának, az emberi élet meghosszabbításának érdekében. A társadalom legégetőbb egészségügyi kihívásainak megoldását célzó, tudományosan alátámasztott újítások iránti elkötelezettségünk alapját a jelentős kutatás-fejlesztési befektetéseink képezik. Csak egymással karöltve tudunk betegeink számára jobb gyógyulási eredményeket elérni és változtatni az egészségügy mindennapos gyakorlatán. 

Felismertük annak fontosságát, hogy tisztában legyenek a betegek és gondozóik is azzal, mire is számíthatnak a Novartistól. 

A betegközösségek véleményének tiszteletben tartása és megértése 

Vállaljuk, hogy gyógyszereink fejlesztése és forgalombahozatala során hozott döntéseink előkészítésénél aktívan figyeljük és figyelembe vesszük a betegközösségek véleményét, ezzel is szolgálva betegeink, az egészségügyi rendszerek és a Novartis kölcsönös érdekeit. 

Vállaljuk, hogy biztosítunk a betegközösségek tapasztalataira épülő oktatási lehetőségeket, hozzásegítjük a betegeket a megfelelő ellátás felkutatásához, és segítjük az egészségügyi szakembereket betegeik leghatékonyabb kezelésében. 

Vállaljuk, hogy igyekszünk termékeink használatát - különösen a mozgásukban korlátozott betegeink esetében - egyszerűbbé tenni, és ki fogjuk kérni a betegközösségek tanácsát termékeink jobb használhatóságával kapcsolatban. 

Vállaljuk, hogy termékeinkről jól érthető felvilágosítást adunk, beleértve az egészségügyi szakembereknek nyújtott mielőbbi és pontos szakmai tájékoztatást, hogy ezzel is segítsük őket termékeink legeredményesebb alkalmazásában betegeiknél. 

Vállaljuk, hogy teljes mértékig tiszteletben tartjuk a betegközösség függetlenségét és integritását, és munkánkat egyszerűen és átlátható módon végezzük. 

A gyógyszereinkhez való hozzáférés kiterjesztése 

Vállaljuk, hogy együttműködünk a betegközösséggel és egyéb érintettekkel, mint pl. kormányokkal, finanszírozókkal, egészségügyi szakemberekkel és más gyógyszeripari vállalatokkal annak érdekében, hogy a betegek hozzájuthassanak a számukra szükséges gyógyszerekhez. 

Vállaljuk, hogy valamennyi új gyógyszerünk kapcsán hozzáférési stratégiákat vezetünk be a következő három alapelv mentén: a rosszul ellátott populációk szükségleteinek kielégítésére irányuló kutatás-fejlesztés; gyógyszereink megfizethetőségének további javítása és az egészségügyi ellátórendszerek megerősítése. 

Vállaljuk, hogy továbbra is személyre szabott és bővíthető hozzáférési stratégiákat biztosítunk, beleértve a betegtámogatási programokat, a méltányos kereskedelmi modelleket, a közösségi üzleti modelleket, a zéró-profit modelleket és gyógyszeradományokat is. Ezen kívül a Sandoz divíziónkon keresztül generikus és biohasonló gyógyszerek piaci megjelentetésével támogatjuk a jobb hozzáférést. 

Vállaljuk, hogy szükség esetén betegeink számára felkutatjuk a vizsgálati készítményeinkhez való hozzáférést biztosító lehetőségeket, ha a hatósági engedély kiadása és a támogatási rendszerbe való befogadás előtt arra igény mutatkozik. 

Felelős klinikai vizsgálatok végzése 

Vállaljuk, hogy kikérjük a betegközösségek véleményét és preferenciáit már a gyógyszerek fejlesztésének korai szakaszában, továbbá folyamatosan javítunk a betegek világos és közérthető tájékoztatásának módján a klinikai vizsgálatok előtt, alatt és után. 

Vállaljuk, hogy javítunk a klinikai vizsgálatokhoz való hozzáférésen és az azokban való részvételen azáltal, hogy a vizsgálati tervekhez felhasználjuk a betegközösség tapasztalatait, újszerű technológiai alapú megoldásokat keresünk, valamint olyan stratégiákat vezetünk be, amelyek biztosítják, hogy vizsgálataink tükrözzék a betegek sokféleségét. 

Tisztában vagyunk azzal, hogy a klinikai vizsgálatok eredményeit a közegészségügy fejlesztésére kell fordítani, ezért vállaljuk, hogy mind a betegközösség, mind mások számára hozzáférést biztosítunk a vizsgálatokkal kapcsolatos információkhoz, beleértve azok eredményeit is, legyenek azok akár pozitívak, akár negatívak. 

Vállaljuk, hogy a Novartis egy-egy klinikai vizsgálatának lezárása után a clinicaltrials.gov weboldalon és az EudraCT-n keresztül közzétesszük az eredményeket. Azt is kezdeményezzük továbbá, hogy valamennyi, a Novartis által támogatott ún. vizsgáló által kezdeményezett klinikai vizsgálat (IIT) (PDF 1.8 MB) független résztvevői minden eredményüket tegyék nyilvánossá. 

Vállaljuk, hogy új gyógyszereinket a klinikai programok sikeres lezárása után minden olyan országban törzskönyveztetjük, ahol részt vettek betegek a vizsgálatokban. Vállaljuk, hogy azokban az országokban, ahol egy gyógyszer törzskönyvezésre került, ám kereskedelmi forgalomban még nem kapható, a helyi törvények által megengedett módon biztosítjuk a készítményt azoknak a betegeknek, akik a vizsgálatokban részt vettek, így gondoskodva kezelésük folytonosságáról. 

Az átláthatóság és a tájékoztatás fontosságának elismerése 

Vállaljuk, hogy az egészségügyi szakemberekkel és a betegközösségekkel közösen folytatott tevékenységeinkről átlátható tájékoztatást nyújtunk, nyilvánosságra hozva az összes pénzügyi és a lényeges nem pénzügyi támogatásokat is. 

Vállaljuk, hogy e kötelezettségvállalásaink alakulásáról rendszeresen beszámolunk. 

(Aláírta valamennyi Novartis munkatárs nevében a Novartis Vezetősége)