VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI ELJÁRÁS A NOVARTIS CÉGCSOPORTNÁL

A Novartis mindenkor a legmagasabb üzleti és etikai normák betartására törekszik, hogy megfeleljen, sőt túlteljesítse az érdekelt felek és a munkatársak elvárásait e téren. A Novartis olyan biztonságos környezetet biztosít, ahol bárki jelezheti a helytelen magatartással kapcsolatos aggályait, panaszait.

A Novartis SpeakUp Office vonal egy külsőleg hosztolt, bizalmas, online és telefonos segélyvonal. A nap 24 órájában, a hét minden napján elérhető.

Ez a szolgáltatás biztosítja a munkavállalók és harmadik személyek, egyéb érdekeltek számára, hogy jelentést nyújthassanak be a lehetséges kötelezettségszegésekről.

A Novartis Speak Up Office elérhetősége, ahol a bejelentés megtehető: https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/hu/gui/100412/index.html

Magyarországon a panaszok, közérdekű bejelentések, illetve a visszaélések bejelentését jelenleg a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény szabályozza az állami- és közszféra jogalanyaira vonatkozóan, a magánszektorban és a közszférában alkalmazandó visszaélés-bejelentési rendszerről pedig az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1937 Irányelve rendelkezik.

1. Kik élhetnek bejelentéssel?

A bejelentési rendszerbe a Novartis cégcsoport munkavállalói, valamint a Novartis cégcsoporttal szerződéses viszonyban álló, vagy olyan személyek tehetnek bejelentést, akiknek a bejelentés megtételéhez vagy a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához méltányolható jogos érdekük fűződik, akik a munkavégzéssel összefüggésben tudomásukra jutott, jogsértésre vonatkozó információval rendelkeznek.

A Novartis cégcsoport a bejelentő személyazonosságát (amennyiben a bejelentő nem kíván anonim maradni) a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezeli.

2. Milyen ügyekben tehetnek bejelentést?

A visszaélés-bejelentési rendszerbe az alábbi területek jogsértéseire vonatkozóan élhetnek panasszal:

 • közbeszerzés,
 • pénzügyi szolgáltatások, termékek és piacok, pénzmosás és terrorizmus megelőzés,
 • termékbiztonság és termékmegfelelőség,
 • közlekedésbiztonság,
 • környezetvédelem,
 • sugárvédelem, nukleáris biztonság,
 • élelmiszer és takarmánybiztonság, állategészségügy, állatjólét,
 • közegészségügy,
 • fogyasztóvédelem,
 • magánélet és személyes adatok védelme, hálózati és információs rendszerek biztonsága,
 • EUMSZ 325. cikkében említett jogsértések (csalás, Unió pénzügyi érdekeit érintő jogsértések),
 • EUMSZ 26. cikkének (2) bekezdésében említett belső piaccal kapcsolatos jogsértések (például a versenyre és az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályok megsértése), társasági adóra vonatkozó szabályok megsértése, illetve társasági adóra vonatkozó, alkalmazandó jogszabályok tárgyát vagy célját meghiúsító adóelőnyök szerzése.

3. A bejelentő részére adandó visszajelzés határideje

A bejelentésről annak kézhezvételétől számított hét napon belül a bejelentő részére visszaigazolást küldünk. A bejelentésről legkésőbb a bejelentés visszaigazolásától számított 3 (három) hónapon belül, vagy – ha nem küldtünk visszaigazolást a bejelentő személynek – a bejelentés megtételét követő hétnapos időtartam leteltétől számított 3 (három) hónapon belül kell visszajelzést adni a bejelentő részére.

A külső bejelentésre (a jogsértésre vonatkozó információ szóbeli vagy írásbeli közlése az illetékes hatóságokkal) vonatkozó visszajelzési határidő a három hónapot, illetve – indokolt esetben – hat hónapot nem haladhatja meg.

A bejelentő a vizsgálat eredményéről a bejelentési csatornán keresztül írásban és/vagy szóban értesítést kap.

4. Bejelentők részére történő egyéb tájékoztatás

Felhívjuk a bejelentők figyelmét arra, hogy az egyértelműen enyhe mértékű jogsértés vagy olyan ismétlődő bejelentés esetén, amely nem tartalmaz érdemi új, jogsértésre vonatkozó információkat, az illetékes hatóság dönthet úgy, hogy az eljárást megszünteti.

A rosszindulatú bejelentésektől való elrettentés és a rendszer hitelességének megőrzése érdekében szankciókra van szükség azokkal a személyekkel szemben, akik bizonyítottan tudatosan hamis, jogsértésre vonatkozó információt jelentenek be vagy hoznak nyilvánosságra. A visszaélést bejelentő személyek védelmére vonatkozó szabályok hatékonyságának biztosítása érdekében büntetőjogi, polgári jogi vagy közigazgatási jogi szankciók alkalmazhatók.

Tájékoztatjuk a bejelentőket arról, hogy a Novartis Speak Up Office a NAVEX Global (5500 Meadows Road, Suite 500 Lake Oswego, OR, 97035 United States) felületét használja a bejelentésekhez. A NAVEX adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken érhető el: NAVEX Global Privacy Statement | NAVEX