Kötelezettségvállalásunk, hogy azt tegyük, ami helyes

A Novartis elkötelezett aziránt, hogy felhatalmazza munkatársait a helyes viselkedésre. 2020. szeptember 1-jén bevezettük új Etikai Kódexünket. A munkatársak által és a munkatársak részére létrehozott új Kódex az etikai normák iránti elkötelezettségünk gyűjteménye.

Etikai Kódexünket több ezer munkatársunk közösen alkotta meg. A viselkedéstudományban gyökerezik, és négy egyértelmű etikai elv támasztja alá:

  • Légy nyitott
  • Légy őszinte
  • Légy bátor
  • Légy felelősségteljes

Az Etikai Kódex helyettesíti korábbi Magatartás Kódexünket, és a Novartis Csoport valamennyi munkatársának munkaviszonyának alapvető részét képezi. Minden munkavállaló megkapja a Kódexet, amikor csatlakoznak hozzánk, és felelősséggel tartozik annak tartalmáért. 22 nyelven elérhető és minden ország helyi vezetősége adoptálta.

A Kódex tartalmazza az elveinket és elvárásainkat az etikus üzletmenet irányába, melyek segítik munkatársainkat abban, hogy a jó döntéseket hozzák meg akkor, amikor munkájuk során egy nehéz helyzettel vagy etikai kihívással szembesülnek.

Etikai elveink

Az Etikai Kódex az öt kulcsfontosságú stakeholder-csoportunk elvárásainak való megfelelés iránti elkötelezettségünkre összpontosít: betegek, munkatársak, stakeholderek, egészségügyi partnerek és a társadalom. Míg célkitűzésünk – az orvoslás újragondolása, hogy javítsuk és meghosszabbítsuk az emberek életét – vezérli értékeinket és határozza meg inspiráción, kíváncsiságon és felhatalmazáson alapuló kultúránkat, etikai elveink vezárelnek minket mindennapi döntéshozatalunk során és biztosítják, hogy tisztességesen járjunk el.

Etikus döntéshozatali keretrendszer

Mivel az etika nem fekete és fehér, létrehoztunk egy online, interaktív etikai döntéshozatali keretrendszert, hogy támogassunk munkatársainkat a jobb döntéshozatalban. A keretrendszer 15 kérdésen keresztül irányítja segíti a használókat, a döntéshozatali folyamat részeként mélyebb átgondolásra készteti őket, bemutat akár hat különböző féle elfogultságra okot adó tényezőt, valamint további anyagokat ajánl tanuláshoz. A keretrendszer nem helyettesíti a beszélgetést és konzultációt, és nem ad egyértelmű választ arra, hogy mit kellene pontosan tenni egy adott helyzetben, de segít tágítani a nézőpontot és elősegíti az etikai elveink jobb megértését és alkalmazását.

A Novartis elvárja a vezetőitől, hogy elöl járjanak a jó példával. Ez azt jelenti, hogy a vezetőknek az etikai szempontokat figyelembe kell venniük az üzleti tervezés és a döntéshozatal során, felhatalmazva a munkatársakat, hogy felelősségteljes döntéseket hozzanak, és biztonságos közeget teremtve számukra, hogy felszólalhassanak, ha etikai kihívásokkal szembesülnek.

Emellett ösztönözzük és jutalmazzuk az etikus magatartást azáltal, hogy az éves teljesítményértékelés részévé tesszük a munkatársak értékekhez és viselkedésmódohoz való igazodásának értékelését. Az üzleti célok elérése és a vállalat értékeinek való megfelelés egyenlő súlyozást kapnak a kompenzációs felülvizsgálatok során.

Olvassa el a Novartis Etikai Kódexét: Novartis Code of Ethics (PDF, 6.5 MB)