Stratejimiz, Ar-Ge’de teknoloji liderliği ve yeni erişim yaklaşımları aracılığıyla toplumun en büyük hastalık yüklerini hafifleten yüksek değerli ilaçlar sunmaktır.

Novartis olarak stratejimiz, bilime dayalı yenilikler yoluyla hastalar için ileri düzey tedavi sonuçları sağlayan; lider, odaklanmış bir sağlık şirketi olmaktır.

Stratejik Önceliklerimiz

Stratejimizi destekleyen konuları önceliklendiriyoruz.

Çığır açan yenilikler ortaya koymak

Çığır açan yenilikler ortaya koymak 

Operasyonel mükemmelliği sağlamak

Operasyonel mükemmelliği sağlamak 

Çalışanlarımızın gücünü ortaya çıkarmak

Çalışanlarımızın gücünü ortaya çıkarmak 

Büyük veri ve dijital dönüşümde ilerlemek

Büyük veri ve dijital dönüşümde ilerlemek 

Toplumla güven inşa etmek

Toplumla güven inşa etmek