Klinik araştırmalar, bilimsel sorulara yanıt bulmak ve hastalıkları tedavi etmenin ya da önlemenin daha iyi yollarını tespit edebilmek amacıyla gerçekleştirilen çalışmalardır. Tüm ilaçlar, ilacın etkililiği ve güvenliliği hakkında ön bilgi elde etmek ve en umut vaat eden ilaç adaylarını bulmaya ve ilerletmeye yardımcı olmak amacıyla gerçekleştirilen küçük ölçekli çalışmalar olan kavram kanıtlama çalışmaları ile klinik sürece giriş yaparlar. Mümkün olduğunda, özellikle de moleküler yolakların paylaşıldığı durumlarda, birçok hastalık aynı anda keşfedilir. Eğer kavram kanıtlama çalışması başarılı olursa ilaç tipik olarak tam klinik geliştirme sürecine geçer.

Ürünleri farklı olduğundan, geliştirme süreci bölümler arasında farklılık gösterir.

Novartis Klinik Araştırmalarına Katılım

Yeni bir tedavinin hem güvenli hem de etkili olup olmadığını tespit edebilmek amacıyla klinik araştırmalar gerçekleştirilir. Bu çalışmalar, katılmayı ve yeni ilaçları denemeyi kabul eden gönüllüler (sağlıklı gönüllüler ve hastalar) sayesinde mümkün olabilmektedir.

Daha fazla bilgi almak için global Klinik Araştırmalar sayfamızı ziyaret edin

Klinik Araştırma Sonuçlarının Paylaşılması

Yenilikçi moleküllere ilişkin girişimsel klinik çalışmalarımızın sonuçlarını, neticesi ne olursa olsun, halka açıklamanın önemine inanıyoruz. Klinik araştırmalarımızın sonuçlarını hakemli yayınlar, Novartis klinik araştırma sonuçları veritabanı ve diğer halka açık çevrimiçi veritabanları yoluyla halka açıklıyoruz.

Tüm sonuçlara buradan ulaşabilirsiniz

Türkiye'de Klinik Araştırma

Türkiye'de Araştırma Geliştirme önceliğimizdir.

Novartis Türkiye'de de Klinik İlaç Araştırmaları konusunda lider firmalardan biridir.

Global İlaç Geliştirme bünyesinde çoğunlukla eczacılar, kimyagerler ve biyologlardan oluşan toplam 44 kişilik bir takımla uluslararası düzeyde henüz geliştirilmekte olan, ilaçların ruhsat çalışmaları olan Faz I, II ve III çalışmalar, ayrıca ruhsat alınan ilaçlarla yürütülen Faz IV çalışmalar yürütülmektedir.

Novartis'te klinik çalışmaların yürütüldüğü tedavi alanları şöyledir:

 • Kardiyovasküler ve Metabolizma
 • İmmünoloji
 • Dermatoloji
 • Enfeksiyon
 • Nörolojik Bilimler
 • Oftalmoloji
 • Endokrinoloji
 • Romatoloji
 • Onkoloji
 • Hematoloji
 • Hepatoloji

Novartis’te kalite ve potansiyel açısından önemli ülkeler arasında değerlendirilen Novartis Türkiye’nin, Novartis’in AR-GE' ye verdiği öneme paralel olarak, giderek değişen ve gelişen klinik araştırmalara katkısı yıllar içinde artarak devam etmektedir.