Novartis, insanların yaşamlarını iyileştirmek ve uzatmak adına yeni yollar keşfetmek için dünyanın dört bir yanındaki hasta topluluklarıyla birlikte çalışır. Araştırma ve geliştirmeye yaptığımız yatırım, toplumun en zorlu sağlık sorunlarından bazılarını ele almak için, bilime dayalı inovasyondan faydalanma taahhüdümüzün temelini oluşturmaktadır. Sadece birlikte çalışarak hastalar için sonuçları iyileştirebilir ve tıp uygulamalarını geliştirebiliriz.

Hastaların ve yakınlarının ihtiyaçlarını anlamanın öneminin farkındayız.

Hastalara saygı duymak ve onları anlamak

Tedavilerimizin, geliştirilmesi aşamasından başlayarak, tıbbın hizmetine sunulmasına kadar, tüm karar verme süreçlerine hastaları dahil etmeyi ve bilgilendirmeyi, hastaların içgörülerini aktif olarak araştırmayı ve dinlemeyi taahhüt ediyoruz.

Hasta topluluklarının içgörülerine bilimsel çalışmalarımızı ilerletmek amacıyla değer veren, hastaların doğru tedaviye erişimlerini sağlamak ve ihtiyaçlarına yönelik bakımlara ulaşabilmeleri için güçlendirmek ve sağlık çalışanlarının hastalarını en iyi şekilde tedavi etmelerine yardımcı olacak eğitim fırsatlarını sunabilmek için çalışmayı taahhüt ediyoruz.

Fiziksel kısıtlamaları olan hastalar için tedavilerimizin kullanımını kolaylaştırmak ve tedavilerimizin kullanılabilirliğini geliştirmek için hasta topluluklarına danışarak çalışmayı taahhüt ediyoruz.

Ürünlerimizin en uygun kullanım yöntemlerini hastalarıyla birlikte en iyi şekilde belirleyebilmeleri için sağlık çalışanlarına, zamanında, doğru ve anlaşılması kolay tıbbi bilgiler sağlamayı taahhüt ediyoruz.

Hasta topluluklarının bağımsızlığına saygı duymayı, anlaşılabilir ve şeffaf bir şekilde çalışmayı taahhüt ediyoruz.

Tedavilerimize erişimi artırmak

Hastaların ihtiyaç duydukları tedaviye erişebilmelerine yardımcı olmak amacıyla hasta toplulukları, devletimiz, sağlık çalışanları, diğer ilaç şirketleri ve tüm ilgili paydaşlar ile birlikte uyumla çalışmayı taahhüt ediyoruz.

Tüm yenilikçi ilaçlarımız için üç ilkeye dayalı erişim stratejileri uygulamayı taahhüt ediyoruz: araştırma ve geliştirme yoluyla karşılanmamış ihtiyaçlara odaklanmak; ilaçlarımızın daha uygun maliyetlerle geliştirilmesi ve sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi.

Hasta destek programları, teşhise uygun erişim modelleri, sosyal iş modelleri, kâr amacı gütmeyen yaklaşımlar ve ilaç bağışları dahil olmak üzere özel ve ölçeklenebilir erişim çözümleri sunmaya devam etmeyi taahhüd ediyoruz. 

Talep edilmesi halinde, ruhsatlandırma otoritesi onayından önce, hastalara yenilikçi ilaçlarımıza erişim sağlama seçeneklerine yönelik çalışmalar yapmayı taahhüt ediyoruz.

Sorumlu klinik araştırmalar yürütmek

İlaç geliştirme sürecinin başlarında hasta topluluğu çıktılarını ve tercihlerini göz önünde bulundurmanın yanı sıra bir klinik araştırma öncesinde, sırasında ve sonrasında hastalarla anlaşılması kolay bilgileri nasıl paylaştığımızı sürekli olarak iyileştirmeyi taahhüt ediyoruz.

Araştırma tasarımlarında hasta topluluğundan gelen içgörüleri kullanarak, yeni teknolojilere dayalı etkin çözümleri keşfederek ve araştırmalarımızın hasta çeşitliliğini kapsaması için stratejiler uygulayarak klinik araştırmalara erişimi ve katılımı iyileştirmeyi taahhüt ediyoruz.

Klinik araştırmaların halk sağlığını geliştirmek için kullanılması gerektiğini biliyor ve hasta topluluklarına ve diğer herkese olumlu ya da olumsuz sonuçlar da dahil olmak üzere araştırma bilgilerine erişim sağlamayı taahhüt ediyoruz.

Bir Novartis klinik araştırmasının tamamlanmasının ardından, sonuçları Clinicaltrials.gov ve EudraCT üzerinden sağlayacağız. Ayrıca Novartis tarafından desteklenen ve Araştırmacı Tarafından Başlatılan tüm Çalışmaların (PDF 0.2 MB) (IIT'ler) bağımsız destekçilerindeni tüm sonuçları herkese açık hale getirmelerini rica ediyoruz.

Klinik programların başarıyla tamamlanmasından sonra, yeni ilaçlarımızı hastaların araştırmalara katıldığı her ülkede tescil ettirmeyi taahhüt ediyoruz. 

Bir ilacın tescilli olduğu ve ticari olarak temin edilemediği durumlarda, yerel mevzuatın izin verdiği şekilde, tedavilerinin kesintiye uğramamasını sağlamak için araştırmalara katılan hastalara ilacı sağlamayı taahhüt ediyoruz.

Şeffaflığın ve raporlamanın önemini kabul etmek

Sağlık çalışanları ve hasta toplulukları ile etkileşimlerimiz hakkındaki bilgileri şeffaf bir şekilde paylaşmayı ve ilgili tüm finansal veya finansal olmayan destekleri toplumla paylaşmayı taahhüt ediyoruz.

Bu taahhütlerle ilgili ilerlemeyi düzenli olarak raporlamayı taahhüt ediyoruz.

(Tüm Novartis çalışanları adına Novartis İcra Kurulu tarafından imzalanmıştır)