Novartis Türkiye, sağlık kurumlarına yerel hukuk ve mevzuat kapsamında katkı sağlayabilir. Neleri destekleyebileceğimiz ve nasıl başvurulması gerektiği aşağıda detaylı olarak açıklanmaktadır.

Hangi talepleri destekleyebiliriz?

Katkı taleplerinin onaylanma kriterleri;

  • Sağlık hizmetlerini destekleme amaçlı genel sağlık hizmetleri ile ilgili saygın kurum / kuruluşlara / derneklere sağlanır. Katkılar, doğrudan veya dolaylı olarak bireylere (sağlık meslek mensuplarına) sağlanamaz.
  • Ticari veya tanıtım amaçlı somut bir fayda elde etmek için anlaşma veya niyet olmaksızın sağlanır.
  • Novartis tarafından tanımlanmış ve aşağıda detayı yer alan kategorilere uygun talepler için sağlanabilir.
  • Katkılar, talep edenin talep tarihinden önce yapmış olduğu masraflar için sağlanamaz.
  • Katkılar, talepte bulunan kurumun olağan operasyonel giderlerini (örneğin genel personel giderleri, kit gibi sarf malzemeleri, vb.) karşılamak için kullanılamaz.
  • Katkılar yalnızca şu alanlarda sağlanabilir: Onkoloji, Hematoloji, Kardiyo Metabolizma, Transplantasyon, Dermatoloji, Immünoloji, Hepatoloji, Noroloji, Oftalmoloji, Solunum.

Katkı Kategorileri

Eğitim Katkısı: Bağışı alan kurumun içeriği geliştirmekten ve eğitsel faaliyeti (akredite veya akreditasyonsuz) yönetmekten münferiden sorumlu olduğu katkılardır.

Hasta Derneği Katkısı: Hastalara, hasta yakınlarına ve genel kamu yararına yönelik çalışan ve kar amacı gütmeyen kurumlara yapılan katkılardır.

Nasıl başvurulur?

Kardiyo Metabolizma, Transplantasyon, Dermatoloji, Immünoloji, Hepatoloji, Noroloji, Oftalmoloji, Solunum alanlarında yapılacak başvurular 25 Mart 2024, 24 Haziran 2024, 26 Eylül 2024 ve  26 Kasım 2024 tarihlerinde yapılacak komisyonlarda değerlendirileceğinden makul bir süre önce başvurunun tamamlanmış olması gerekmektedir.

Açıklamalar/ Dipnotlar:

  • Katkıların onaylanması, talep edilen nitelik ve miktara ile destekleyici belgelere bağlı olarak üç aya kadar sürebilir; bu nedenle üç aydan kısa bir sürede gerçekleştirilmesi gereken her türlü talep koşullara bağlı olarak değerlendirilemeyebilir. Yukarıda belirtilen ilkelere uyan talepler ön değerlendirmeye tabi tutulacak ve talepte bulunanlar bilgilendirilecektir.
  • Bir katkı başvurusunun değerlendirmeye alınması, Novartis'in bu isteği mutlaka yerine getireceği anlamına gelmez. Novartis, talep eden kişiyi bilgilendirmeden herhangi bir talebi reddetme veya işlemi durdurma hakkına sahiptir.
  • Talep eden kurum yasal mevzuata göre alması gerekli olan tüm izinleri aldığını taahhüt etmiş sayılır.

Katkı başvurunuzu aşağıdaki linkten yapabilirsiniz. Başvuru sayfaları İngilizce olup Türkçe tercümelerine buradan ulaşabilirsiniz (PDF 1.8 MB).

https://www.cybergrants.com/pls/cybergrants/ao_login.login?x_gm_id=2932&x_proposal_type_id=51678