Çevresel sürdürülebilirlik alanındaki hedefimiz olumlu değişimin bir parçası olmaktır. Gezegenimiz için gerçekleştirdiğimiz yatırımlar tıbbı yeniden tasarlama amacımızı da desteklemektedir. Faaliyetlerimize şeffaflık ve kalıcı değişim yaratma taahhüdü rehberlik ediyor.

Sürdürülebilirlik Değerlerimiz

Çalışanlarımız

Çalışanlarımız

Faaliyetlerimiz genelinde çalışanlarımızı çevresel sürdürülebilirlik zihniyetini benimsemeye teşvik ederiz.

Hastalar

Hastalar

Değişen iklimin insanların sağlığını nasıl etkileyeceğini anlamak ve çevresel olarak sürdürülebilir ilaçlar sunmak için çalışıyoruz.

Gezegenimiz

Gezegenimiz

Faaliyetlerimizin gezegenimiz üzerindeki etkisini en aza indirmeyi amaçlıyor ve biyoçeşitliliği de koruyan çevresel çözümlere yatırım yapmayı hedefliyoruz.

Stratejimiz ve Hedeflerimiz

Sürdürülebilirliği kendi operasyonlarımızın yanı sıra tedarikçilerimizin operasyonları aracılığıyla da yönlendirmeyi hedefliyoruz. İklim, atık ve su üzerindeki etkilerimizi en aza indirmek için yüksek hedefler belirledik.

2021 yılında, 2040'a kadar Net Sıfır olmayı taahhüt ettik. Şu anda stratejimizi ve hedeflerimizi Ekim 2021'de yayınlanan yeni Bilime Dayalı Hedefler (SBT) Net Sıfır Standardı ile uyumlu hale getirme sürecindeyiz.

İklim

İklim

2030'a kadar değer zincirimizde sıfır karbon olmayı ve 2040'a kadar Net Sıfır olmayı hedefliyoruz.

Su

Su

2030 yılına kadar faaliyet gösterdiğimiz alanlarda su nötr olmayı hedefliyoruz.

Atık

Atık

2030'a kadar plastik nötr olmayı hedefliyoruz.

Çevresel Sürdürülebilirlik Raporlaması

Çevreyi koruma sorumluluğumuzu ciddiye alıyoruz. Çevre üzerindeki etkilerimizi azaltma çabalarımıza yönelik raporlar hazırlıyor ve toplumla paylaşıyoruz.

Novartis Sosyal Etki Raporu - 2022

Novartis Sosyal Etki Raporu, çevresel, sosyal ve yönetişim konuları da dahil olmak üzere işimizi, stratejimizi ve performansımızı kapsar.

2022 yılına ait raporumuza buradan ulaşabilirsiniz.