Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. (“Novartis” veya “Şirket”) tarafından https://www.novartis.com/tr-tr internet sitesini (“Site”) ziyaret eden kullanıcıların site üzerindeki deneyimlerini iyileştirmek amacıyla çerezler ile web işaretçileri ve pikseller gibi benzer teknolojiler (hepsi birlikte “Çerezler”) kullanılmaktadır. Çerezler, Siteyi geliştirmek ve Sitedeki bilgilerin güncel kalması ve kullanıcılar için faydalı olmaya devam etmesi için Şirket’in kesintisiz iyileştirmeler yapmasına olanak verir.

Bu Çerez Politikası (“Politika”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu Şirket tarafından çerezlerin kullanımı hakkında kişisel verileri işlenen ilgili kişileri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

A. Çerez Türleri

Çerez, bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde tarayıcınıza veya cihazınıza depolanan küçük boyutlu dosyalardır. Çerezler, kullanım sürelerine bağlı olarak, tarayıcı üzerinden internet sitesine yapılan bir sonraki ziyarette kullanıcının ve cihazının tanınmasına, kullanıcının tercihleri (örneğin dil tercihi veya site ayarları) ​​ve geçmiş işlemleriyle ilgili bazı bilgilerin depolanmasına imkân tanır.

B. Çerezler verileri nasıl toplar

İnternet sitemizi ilk ziyaret ettiğinizde, çerez tercihlerinizle ilgili bir ekran ile karşılaşacaksınız. Bu ekranda kullanılmasına izin verdiğiniz çerezler doğrultusunda ilgili çerezler tarayıcınızda/cihazınızda saklanır.

Çerezlerin her biri genellikle aşağıdaki unsurları içerir:

  • Çerezin gönderildiği sunucunun adı,
  • Çerezin kullanım ömrü,
  • Genellikle rastgele oluşturulmuş benzersiz bir değer/numara (çerezi gönderen internet sitesi sunucusu, ilgili siteye geri döndüğünüzde veya sayfalar arasında gezindiğinizde sizi tanımak için bu değeri kullanır). 

Çerezler vasıtasıyla veriler otomatik yöntemlerle (insan müdahalesi olmaksızın) toplanır. 

Çerezler, kullanım ömürlerine göre oturum çerezleri ve kalıcı çerezler olarak ikiye ayrılır. Oturum çerezleri, ilgili oturum sonunda otomatik olarak silinir. Kalıcı çerezler ise kullanım ömürleri boyunca cihazınızda depolanır ve kullanım ömrü sonunda silinir. Bu tür çerezler, internet sitesini tekrar ziyaret ettiğinizde sizi ve tercihlerinizi hatırlamaya yarar.

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet sitesi (birinci taraf çerezleri) veya üçüncü taraflar tarafından (üçüncü taraf çerezleri) oluşturulabilir.

C. Çerezlerin Kullanım Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Çerezler, kullanım amaçlarına göre farklı kategorilere ayrılır;

  • Teknik (Zorunlu) çerezler, sitenin kullanılabilmesi için gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezlerin kullanımı engellendiği takdirde sitenin belirli kısımlarına veya tamamına erişim sağlanamayabilir. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5/2-f maddesindeki “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebi kapsamında işlenmektedir.
  • Performans (Analiz) çerezleri, kullanıcıların internet sitesini nasıl kullandıkları hakkında bilgi toplayan çerezlerdir. Kullanıcı deneyimlerinin iyileştirilmesi/geliştirilmesi için kullanılırlar. Bu çerezler, Site üzerinde ziyaret edilen ekranlara, tıklanma sayılarına, sayfaları kaydırma hareketlerine, hatalara ilişkin bilgileri toplayarak kullanıcının Site üzerindeki deneyimine ilişkin bilgi verir. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5/1 numaralı maddesi kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.
  • Pazarlama (Hedefleme) çerezleri, kullanıcıların ilgi alanlarına göre reklam/kampanya sunmak ve pazarlama faaliyetlerinin etkinliğini ölçmek için kullanılan çerezlerdir. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5/1 numaralı maddesi kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.
  • İşlevsellik çerezleri, internet sitesinde kişiselleştirme ve tercihlerin hatırlanması amaçları ile kullanılan çerezlerdir. Bu çerezler zorunlu çerezler dışında kalan işlevsellikleri sağlama amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığı ile toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5/1 numaralı maddesi kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

İnternet sitemizde yukarıda açıklanan çerezlerden, internet sitesinin kullanımı için mutlaka kullanılması gerekli olan teknik çerezler ile analiz yapmaya yarayan performans çerezleri ve internet sitesinin kullanımını kişiselleştirmeye ve internet sitesinde kişiselleştirme ve tercihlerin hatırlanmasına yarayan işlevsel çerezler ve kullanıcıların ilgi alanlarına göre reklam/kampanya sunmak ve pazarlama faaliyetlerinin etkinliğini ölçmek için kullanılan pazarlama çerezleri kullanılır. 

D. Sitede Kullanılan Çerezler

Kanun’un 5.maddesi kişisel veri işlemenin hukuki sebeplerini düzenlemektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz çerezler vasıtasıyla; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ile kişisel veri işlemenin meşru menfaatimiz için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak, Site ziyaretinizin uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi ve bir sonraki kullanımınızda bilgilerinizin hatırlanmasının sağlanması, Sitenin işleyişinin ve içeriğinin geliştirilmesi, Site kullanımlarının istatistiksel olarak değerlendirilmesi, Sitede yer alan içeriğin sizin ve cihazınız için en etkili şekilde sunulması ile kullanıcılara tercih ve kullanım alışkanlıkları doğrultusunda özelleştirilmiş içerikler ve reklamlar sunulması amaçlarıyla işlenmektedir.

Sitede kullanılan çerezleri ve ne amaçla kullanıldıklarına ilişkin bilgileri aşağıdaki listede bulabilirsiniz:

Sağlayıcı Kullanılan Çerez Açıklama Türü Süresi
Google _dc_gtm_UA-xxxxxxxx Bu çerez, diğer komut dosyalarını ve kodları bir sayfaya yüklemek için Google Tag Manager kullanan sitelerle ilişkilidir.  Üçüncü Taraf Çerez Birkaç saniye saklanmaktadır.
Şirket ai_session Bu tanımlama bilgisi adı, Azure bulut platformunda oluşturulan uygulamalar için istatistiksel kullanım ve telemetri bilgilerini toplayan Microsoft Application Insights yazılımıyla ilişkilidir. Bu benzersiz bir anonim oturum tanımlayıcısı tanımlama bilgisidir. Üçüncü Taraf Çerez Birkaç saniye saklanmaktadır.
Şirket ai_user Bu çerez adı, Azure bulut platformunda yerleşik uygulamalar için statik kullanım ve telemetri bilgilerini toplayan Microsoft Application Insights yazılımıyla ilişkilidir. Bu, zaman içinde uygulamaya erişen kullanıcı sayısının sayılmasını sağlayan benzersiz bir çerezdir. Birinci Taraf Çerez 365 gün boyunca saklanır.
Şirket ARRAffinity Bu çerez, Windows Azure bulut platformunda çalışan web siteleri tarafından ayarlanır. Ziyaretçi sayfası isteklerinin herhangi bir tarama oturumunda aynı sunucuya yönlendirildikten emin olmak için yük dengeleme için kullanılır. Birinci Taraf Çerez Oturum süresince saklanır.
Şirket ARRAffinitySameSite ? Birinci Taraf Çerez

Oturum süresince saklanır.

Şirket

ASP.NET_SessionId Microsoft .NET tabanlı teknolojiler ile yazılmış siteler tarafından kullanılan genel amaçlı platform oturum çerezi. Genellikle sunucu tarafından bir anonymised kullanıcı oturumu korumak için kullanılır. Birinci Taraf Çerez Oturum süresince saklanır.
Şirket eupubconsent Bu çerez, kullanıcının veri toplama amaçlarına verdiği onayı depolamak için IAB Europe Transparency & Consent Framework tarafından kullanılır. Birinci Taraf Çerez  2914169 gün
süresince saklanır.
Şirket incap_ses_* HTTP isteklerini belirli bir oturuma bağlamak için Incapsula DDoS Protectiona ve Web Application Firewall:cookie (AKA ziyareti). Tarayıcıyı yeniden açmak ve aynı siteye erişmek farklı ziyaretler olarak kaydedilir.  Birinci Taraf Çerezi Oturum süresince saklanır.
Şirket OptanonAlertBoxClosed Bu çerez, OneTrust'ın çerez yasası uyumluluk çözümünün belirli sürümlerini kullanan web siteleri tarafından ayarlanır. Bu, ziyaretçiler bir çerez bilgi bildirimi gördükten sonra ve bazı durumlarda yalnızca bildirimi etkin olarak kapattıklarında ayarlanır. Web sitesinin iletiyi bir kullanıcıya birden fazla kez göstermemesini sağlar. Çerez bir yıllık ömrü vardır ve hiçbir kişisel bilgi içermez. Birinci Taraf Çerez 1 yıl süresince saklanır.
Şirket OptanonConsent Bu çerez, OneTrust'ın çerez uyumluluk çözümü tarafından ayarlanır. Sitenin kullandığı tanımlama bilgileri kategorileri ve ziyaretçilerin her kategorinin kullanımı için izin verip vermediği veya geri çekilip çekmediği hakkında bilgi saklar. Birinci Taraf Çerez 365 gün süreyle saklanır.
Şirket TS01xxxxxxxx ? Birinci Taraf Çerez Oturum süresince saklanır.
Şirket visid_incap_XXXXXX Belirli oturumları belirli bir ziyaretçiye (belirli bir bilgisayarı temsil eden ziyaretçi) bağlamak için Incapsula DDoS Protectiona ve Web Application Firewall:cookie. Incapsula'yı ziyaret etmiş müşterileri tanımlamak için. 12 ay boyunca kalıcı olan tek çerez. Birinci Taraf Çerez 12 ay süreyle saklanır.
Twitter personalization_id Sosyal ağ hizmetleri, izleme ve hedefleme için kullanılan bir dizi eklentidir. Üçüncü Taraf Çerez 730 gün süreyle saklanır.
episerver İs Zorunlu tanımlama bilgileri için kullanılır. Üçüncü Taraf Çerez 365 gün süreyle saklanır.
episerver iv Zorunlu tanımlama bilgileri için kullanılır. Üçüncü Taraf Çerez 365 gün süreyle saklanır.
Globenewswire.com İncap_ses_* Zorunlu tanımlama bilgileri için kullanılır. Üçüncü Taraf Çerez Oturum süresince saklanır.
Globenewswire.com Visid_incap_XXXXXX Zorunlu tanımlama bilgileri için kullanılır. Üçüncü Taraf Çerez 12 ay süreyle saklanır.
Google _ga Bu çerez adı, Google'ın daha yaygın olarak kullanılan analiz hizmeti için önemli bir güncelleme olan Google Universal Analytics ile ilişkilidir. Bu tanımlama bilgisi, istemci tanımlayıcısı olarak rasgele oluşturulmuş bir sayı atayarak benzersiz kullanıcıları ayırt etmek için kullanılır. Bir sitedeki her sayfa isteğine dahil edilir ve site analiz raporları için ziyaretçi, oturum ve kampanya verilerini hesaplamak için kullanılır. Varsayılan olarak, web sitesi sahipleri tarafından özelleştirilebilir olmasına rağmen, 2 yıl sonra sona erecek şekilde ayarlanır. Üçüncü Taraf Çerez 2 yıl süreyle saklanır.
Google _gat_UA- Google tarafından yüksek trafik hacmine sahip web sitelerinde kaydedilen veri miktarını sınırlamak için kullanılan _gat çerezinin bir varyasyonu gibi görünüyor. Üçüncü Taraf Çerez Birkaç saniye süreyle saklanır.
Şirket _gclxxxx Google dönüşüm izleme çerezi Birinci Taraf Çerez 90 gün süreyle saklanır.
Şirket _gid Bu çerez adı Google Universal Analytics ile ilişkilidir. Bu yeni bir çerez gibi görünüyor ve İlkbahar 2017 itibarıyla Google'dan herhangi bir bilgi mevcut değil. Ziyaret edilen her sayfa için benzersiz bir değer depolar ve güncelleştirir gibi görünür. Birinci Taraf Çerez  1 gün süreyle saklanır.
Şirket _uetvid Bu, Microsoft Bing Ads tarafından kullanılan bir çerezdir ve bir izleme tanımlama bilgisidir. Daha önce web sitemizi ziyaret eden bir kullanıcıyla etkileşim kurmamızı sağlar. Birinci Taraf Çerez 390 gün süreyle saklanır.
Şirket is Performans tanımlama bilgileri Birinci Taraf Çerez Birkaç saniye süreyle saklanır
Şirket iv Performans tanımlama bilgileri Birinci Taraf Çerez  730 gün süreyle saklanır.
Şirket  siponimod Performans tanımlama bilgileri Birinci Taraf Çerez 90 gün süreyle saklanır.
nr-data.net JSESSIONID Web ve mobil uygulamaların performansını izlemek için bir platform sağlayan Yeni Emanet tarafından denetlenir. Üçüncü Taraf Çerez Oturum süresince saklanır.
novartis.gcs-web.com ai_session Performans tanımlama bilgileri Üçüncü Taraf Çerez Oturum süresince saklanır.
Şirket ___utmvxxxxxxxxxxxxxx ? Birinci Taraf Çerez Birkaç saniye süreyle saklanır.
Şirket cookies.js Bu çerez, son kullanıcıya çerez ilkesi modal gösterip göstermeyeceğini belirler. Birinci Taraf Çerez Oturum süresince saklanır.
Şirket NOV-HCP-PrivacyPolicyDisclaimer ? Birinci Taraf Çerez  365 gün süreyle saklanır.
Şirket _fbp Facebook tarafından üçüncü taraf reklamverenlerden gerçek zamanlı teklif verme gibi bir dizi reklam ürünü sunmak için kullanılır. Birinci Taraf Çerez  90 gün süreyle saklanır.
Şirket _uetsid Bu çerez, Bing tarafından siteyi inceleyen son kullanıcıyla ilgili olabilecek reklamların gösterilmesi gerektiğini belirlemek için kullanılır. Birinci Taraf Çerez 1 gün süreyle saklanır.
Youtube CONSENT YouTube, video barındırma ve paylaşma için Google'a ait bir platformdur. YouTube, web sitelerine gömülü videolar aracılığıyla kullanıcı verilerini toplar ve bu veriler, web ziyaretçilerine kendi ve diğer web sitelerinden geniş bir yelpazede hedefli reklamlar göstermek için diğer Google hizmetlerinden gelen profil verileriyle toplanır. Üçüncü Taraf Çerez 6181 gün süreyle saklanır.
Youtube VISITOR_INFO1_LIVE Bu çerez, videoların görüntülenmesini izlemek için benzersiz bir tanımlayıcı olarak kullanılır. Üçüncü Taraf Çerez 365 gün süreyle saklanır.
Youtube YSC YouTube, web sitelerine gömülü videolar aracılığıyla kullanıcı verilerini toplar ve bu veriler, web ziyaretçilerine kendi ve diğer web sitelerinden geniş bir yelpazede hedefli reklamlar göstermek için diğer Google hizmetlerinden gelen profil verileriyle toplanır. Üçüncü Taraf Çerez Oturum süresince saklanır.
Google test_cookie Gerçek zamanlı teklif reklam değişimi sağlar. Üçüncü Taraf Çerez Birkaç saniye süreyle saklanır.
Youtube CONSENT Son kullanıcının web sitesini nasıl kullandığı ve son kullanıcının söz konusu web sitesini ziyaret etmeden önce görmüş olabileceği tüm reklamlar hakkında bilgi sağlar. Üçüncü Taraf Çerez 6132 gün süreyle saklanır.
Contextweb INGRESSCOOKIE Dijital pazarlama, gerçek zamanlı reklam teklifi değişimi ve hedef profil kitleme sağlar. Üçüncü Taraf Çerez Oturum süresince saklanır.
LinkedIn lang LinkedIn profil verilerine dayalı olarak kendi sitesindeki kullanıcı türlerine ilişkin bilgi edinmelerini sağlar. Üçüncü Taraf Çerez Oturum süresince saklanır.
Twitter personalization_id İzleme ve hedefleme faaliyetleri için kullanılan bir çerezdir. Üçüncü Taraf Çerez Birkaç saniye süreyle saklanır.
Facebook ? Dijital pazarlama, gerçek zamanlı reklam teklifi değişimi ve hedef profil kitleme sağlar. Üçüncü Taraf Çerez Oturum süresince saklanır.
Bing MUID Bıng arama motoru içindir. Üçüncü Taraf Çerez 390 gün süreyle saklanır.
LinkedIn bscookie İş ağı amacıyla kullanılır. Üçüncü Taraf Çerez 731 gün süreyle saklanır. 
LinkedIn AnalyticsSyncHistory Bu etki alanı, iş ağı platformu LinkedIn'e aittir. Genellikle, içeriği ve hizmetleri başka şekillerde gömülebilse de, web sitesi sahiplerinin sayfalarına içerik paylaşım düğmelerinden birini yerleştirdiği üçüncü taraf bir ev sahibi olarak görev eder. Üçüncü Taraf Çerez 30 gün süreyle saklanır.
LinkedIn bcookie Bu etki alanı, iş ağı platformu LinkedIn'e aittir. Genellikle, içeriği ve hizmetleri başka şekillerde gömülebilse de, web sitesi sahiplerinin sayfalarına içerik paylaşım düğmelerinden birini yerleştirdiği üçüncü taraf bir ev sahibi olarak görev eder. Üçüncü Taraf Çerez 731 gün süreyle saklanır.
LinkedIn li_gc Bu etki alanı, iş ağı platformu LinkedIn'e aittir. Genellikle, içeriği ve hizmetleri başka şekillerde gömülebilse de, web sitesi sahiplerinin sayfalarına içerik paylaşım düğmelerinden birini yerleştirdiği üçüncü taraf bir ev sahibi olarak görev eder. Üçüncü Taraf Çerez 729 gün süreyle saklanır.
LinkedIn lidc Bu etki alanı, iş ağı platformu LinkedIn'e aittir. Genellikle, içeriği ve hizmetleri başka şekillerde gömülebilse de, web sitesi sahiplerinin sayfalarına içerik paylaşım düğmelerinden birini yerleştirdiği üçüncü taraf bir ev sahibi olarak görev eder. Üçüncü Taraf Çerez 1 gün süreyle saklanır.
LinkedIn UserMatchHistory Bu etki alanı, iş ağı platformu LinkedIn'e aittir. Genellikle, içeriği ve hizmetleri başka şekillerde gömülebilse de, web sitesi sahiplerinin sayfalarına içerik paylaşım düğmelerinden birini yerleştirdiği üçüncü taraf bir ev sahibi olarak görev eder. Üçüncü Taraf Çerez 30 gün süreyle saklanır.

E. Çerezler Vasıtasıyla Toplanan Veriler

İşbu Çerez Politikasında belirtilen amaçlar dahilinde; çerezler vasıtasıyla kullandığınız tarayıcı ve işletim sistemi, IP adresi, kullanıcı ID, ziyaretinizin tarihi ve saati, etkileşim durumu (örneğin, siteye erişip erişemediğiniz veya bir hata uyarısı alıp almadığınız), sitedeki özelliklerin kullanımı, girdiğiniz arama ifadeleri, sitemizi ne sıklıkta ziyaret ettiğiniz, dil tercihleriniz, sayfaları kaydırma hareketleri, eriştiğiniz sekmelere ilişkin bilgiler dahil kullanıcı işlem kayıtlarına ilişkin veriler toplanmakta ve işlenmektedir.

F. Çerezlerin Yönetimi- Çerezlerin Engellenmesi& Silinmesi

Tarayıcınızdaki ayarları değiştirerek ya da web sitesi çerez tercihlerinizi işaretleyerek, çerezleri kabul etme veya engelleme imkanına sahipsiniz. Ancak, çerezler engellendiğinde, web sitemizin tüm interaktif özelliklerini kullanamayabilirsiniz.

Tarayıcı ayarlarından da çerezleri yönetme imkanına sahipsiniz. Çerezlerin devre dışı bırakılması yöntemi her tarayıcı için farklılık arz edebilir. Çerezleri nasıl devre dışı bırakacağınız hakkında, kullandığınız tarayıcıya ait linke tıklayarak bilgi alabilirsiniz:

G. Çerezler Vasıtasıyla Kişisel Veri Toplamanın Hukuki Sebebi

Çerezler ile toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. Maddesinde yer alan bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ile veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir. Belirli çerezlerin kullanılabilmesi için ise açık rızanızın bulunup bulunmadığını sorulmaktadır. İlgili çerezlerin kullanımına açık rıza vermeniz durumunda, kişisel verilerinizi ilgili kişinin açık rızasının bulunması hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

H. Çerezler Vasıtasıyla Toplanan Verilerin Üçüncü Taraflarla Paylaşımı

Çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında yurtiçi ve yurtdışında yerleşik tedarikçiler ve çerez sağlayıcıları ile paylaşılmaktadır. Kişisel verilerinizin üçüncü taraflar ile paylaşımında Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kurallara uygunluk sağlanmaktadır.

I. İlgili Kişi Hakları

Çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verilerinize ilişkin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklarınızı kullanmak için aşağıdaki yöntemleri tercih edebilirsiniz: