Novartis 1996 yılında Ciba-Geigy ile Sandoz’un birleşmesiyle kurulmuştur. Kökleri 250 yıl öncesine uzanan Novartis ve kendinden önceki firmalar yenilikçi ürünler geliştirme konusunda zengin bir geçmişe sahiptir. Sentetik kumaş boyaları üretimiyle başlayan ilk zamanlarından bu yana, ileride Novartis’i oluşturacak olan firmalar zaman içerisinde genişleyerek kimyasal madde ve sonunda ilaç üretim kollarına ayrılmıştır.

Novartis’in geçmişi, kaderleri aynı noktada kesişen üç firmaya uzanmaktadır: 18. yüzyıl ortalarında İsviçre’nin Basel kantonunda kimyasal madde ve boya ticaretiyle faaliyet gösteren Geigy, 1859 yılında boya üretimine başlayan Ciba ve 1886 yılında Basel’de kurulan kimyasal madde firması Sandoz.

Bu üç firmanın ortak özelliği olan; bilim ve sağlık alanında ilerlemeler yoluyla insanlığın gelişimine katkıda bulunan yeni ürünler geliştirme ve pazara sunma tutkusu bugün Novartis’te vücut bulmuştur. Novartis, bu mirası devam ettirerek yenilik alanındaki cesaretini dünyanın her yerinde hastaların karşılanmamış ihtiyaçlarına yanıt vermeye odaklamaktadır.

Tarihimizden kesitler