Amacımız, sorunların ortaya çıkmasını önlemek, davranışlar için kişisel hesap verebilirliği teşvik etmek ve kuruluş genelinde uygulanabilecek öğrenmeler üretmektir. Buna ek olarak, tedarik zincirimizde insan haklarını korumaya ve riskleri yönetmeye yönelik güçlü bir taahhüdümüzü sürdürüyoruz. Bu yolculuğa birkaç yıl önce başladık ve ilerleme kaydetmeye devam ediyoruz. Kuruluşumuzda ilkelere dayalı düşünmeyi ve etik karar vermeyi ve dış hissedarlarla etkileşimleri daha da güçlendirmek için bir Novartis Davranış Kuralları geliştirdik. Novartis ortakları tarafından ortaklaşa oluşturulan ve 2020'de yürürlüğe konan kurallar, davranış biliminde kök salmıştır.

Novartis'te yüksek etik standartlara bağlı kalırız ve etik dışı davranışlara müsamaha göstermeyiz. Çalışanlarımızın doğru olanı yapabilmeleri ve Davranış Kurallarımıza ve yürürlükteki tüm yasalara uymalarını sağlamak için gerekli tüm adımları atıyoruz. Aynı zamanda, 110.000'den fazla çalışanımızla, bireyler tarafından görevin suistimal edilme olasılığını da göz ardı edemeyiz. Bu nedenle, şüpheli görevi suistimal raporlarının kapsamlı bir şekilde soruşturulmasını sağlamak için derinlemesine önlemlerimiz yürürlüktedir.

Görevi suiistimalin bulunduğu yerde, hızlı ve uygun önlemleri almak için çalışıyoruz. Buna ek olarak, SpeakUp Ofisimiz, dahili ve harici herkesin Novartis'teki etik dışı davranışlarla ilgili endişelerini dile getirebileceği güvenli bir yer sağlamaktadır.