Suvokiame visuomenės lūkesčius mūsų pramonės šakos ir Novartis atžvilgiu bei tai, kad, siekdami pateisinti pagrįstus visuomenės lūkesčius, turime neapsiriboti vien tik įstatymais. Savo etikos, rizikos ir atitikties programa siekiame užkirsti kelią problemoms, skatinti asmeninę atsakomybę už elgesį ir kaupti patirtį, kurią būtų galima pritaikyti visoje organizacijoje. Be to, esame tvirtai įsipareigoję gerbti žmogaus teises ir suvaldyti rizikas savo veikloje. Trumpai tariant, skatiname darbuotojus elgtis atsakingai.

Sužinokite daugiau