Mūsų įsipareigojimas elgtis teisingai

Novartis yra įsipareigojęs užtikrinti, kad mūsų darbuotojai būtų įgalinti daryti tai, kas teisinga. 2020 m. rugsėjo 1 d. pristatėme naują Novartis Etikos kodeksą, kurį sukūrė mūsų darbuotojai. Tai yra mūsų etikos standartų rinkinys, kurio laikomės visi dirbantys organizacijoje.

Mūsų Etikos kodeksas buvo kuriamas kartu su tūkstančiais bendradarbių. Jis pagrįstas elgesio mokslu ir paremtas keturiais aiškiais etikos principais:

  • Būkite atviri  
  • Būkite sąžiningi  
  • Būkite drąsūs  
  • Būkite atsakingi

Etikos kodeksas pakeičia mūsų ankstesnį Elgesio kodeksą ir yra privaloma visų Novartis darbuotojų darbo sąlygų dalis. Visi darbuotojai gauna Etikos kodeksą, kai pradeda dirbti Novartis, ir yra įsipareigoję jo laikytis. Kodeksas yra išverstas į 22 kalbas ir patvirtintas vietinių valdybų.

Kodekse pateikiami mūsų etiško verslo elgesio principai ir lūkesčiai, padedantys mūsų darbuotojams priimti teisingus sprendimus tuomet, kai darbo metu jie susiduria su sudėtingomis situacijomis ar etiniais iššūkiais.

Mūsų etikos principai

Su Etikos kodeksu mes įsipareigojame pateisinti penkių pagrindinių suinteresuotųjų šalių  - mūsų pacientų, bendradarbių, akcininkų, sveikatos priežiūros partnerių ir visuomenės - lūkesčius.

Mūsų įmonės tikslas - formuoti naują požiūrį į medicinos praktiką, kad pagerintume ir prailgintume žmonių gyvenimą - apibūdina mūsų vertybes ir smalsią, nesuvaržytą kultūrą. O mūsų etikos principai padeda mums priimti kasdienius sprendimus ir užtikrina, kad veiktume sąžiningai.

Etinių sprendimų priėmimo sistema

Kadangi etika nėra tik juoda ar balta, sukūrėme internetinę interaktyvią etinių sprendimų priėmimo sistemą, kuri padeda mūsų darbuotojams priimti geresnius sprendimus. Sistemoje darbuotojai atsako į 15 klausimų, kurie skatina apmąstyti sprendimų priėmimo procesą. Tuomet sistema pasiūlo iki 6 galimų sprendimo būdų bei pasiūlo medžiagos ir išteklių tolesniam mokymuisi. Sistema nepakeičia pokalbių ir konsultacijų, ir nepateikia galutinio atsakymo, kaip reikėtų elgtis, tačiau padeda praplėsti požiūrį ir skatina geriau suprasti ir taikyti mūsų etikos principus.

Novartis tikisi, kad vadovai rodys pavyzdį. Tai reiškia, kad vadovai turi atsižvelgti į etinius aspektus planuodami verslą ir priimdami sprendimus, motyvuoti darbuotojus elgtis atsakingai ir sukurti saugią aplinką, kurioje iškilus etiniams iššūkiams būtų galima kalbėtis.

Mes skatiname darbuotojus elgtis etiškai - per metinius veiklos vertinimus, kiekvienas darbuotojas yra atlyginamas už mūsų vertybių ir elgesio principų laikymąsi.  

Atlyginimų peržiūrose vienodai vertinami: verslo tikslų pasiekimas ir atitiktis įmonės vertybėms.


Susijusios nuorodos