Mūsų tikslas – užkirsti kelią problemoms, skatinti asmeninę atsakomybę už elgesį ir kaupti patirtį, kurią būtų galima pritaikyti visoje organizacijoje. Be to, esame tvirtai įsipareigoję gerbti žmogaus teises ir suvaldyti rizikas savo veikloje. Šią kelionę pradėjome prieš keletą metų ir toliau darome pažangą. Siekdami dar labiau sustiprinti etikos principais pagrįstą mąstyseną ir sprendimų priėmimą savo organizacijoje bei bendradarbiaujant su išoriniais partneriais bei klientais, sukūrėme mokslu paremtą Novartis etikos kodeksą. kuris įsigaliojo 2020 m.

Novartis laikosi aukštų etikos standartų ir netoleruoja neetiško elgesio. Imamės visų būtinų priemonių, kad darbuotojai elgtųsi teisingai ir užtikrintume, jog būtų laikomasi mūsų etikos kodekso ir visų galiojančių įstatymų. Tuo pat metu, turėdami daugiau kaip 100 000 darbuotojų, negalime atmesti pavienių asmenų netinkamo elgesio galimybės. Todėl taikome daugybę priemonių, siekdami užtikrinti, kad pranešimai apie įtariamus netinkamo elgesio atvejus būtų kruopščiai ištirti. Nustačius netinkamo elgesio atvejį, stengiamės imtis skubių ir tinkamų veiksmų. Be to, mūsų „SpeakUp Office“ yra saugi vieta, kurioje bet kas – tiek kompanijoje dirbantys, tiek joje nedirbantys asmenys – gali pareikšti susirūpinimą dėl neetiško elgesio įmonėje Novartis.

Sužinokite daugiau