Novartis yra įsipareigojęs palaikyti atvirą dialogą ir skaidriai keistis informacija su pacientų organizacijomis, kaip aprašyta mūsų įsipareigojime pacientams ir slaugytojams. Pacientų organizacijos yra vieni svarbiausių partnerių priimant sprendimus visame vaistų gyvavimo cikle. Manome, kad paciento perspektyvos įtraukimas į sprendimų priėmimo procesą gali padėti išrasti geresnius vaistus pacientams.

Novartis bendradarbiauja su pacientų organizacijomis remiantis jų unikalia patirtimi ir perspektyvomis, bet tuo pačiu gerbiant jų nepriklausomybę ir sąžiningumą. Pacientų organizacijos neprivalo ir nėra skatinamos reklamuoti ar teikti pirmenybę Novartis produktams ir paslaugoms. Mes neinicijuojame ir neskatiname naujų pacientų organizacijų kūrimo ir nesiekiame būti vieninteliais jokios pacientų organizacijos rėmėjais. Įdarbindama pacientų organizacijų atstovus, Novartis kompensuoja jų laiką ir išlaidas pagal vietinius įstatymus ir reglamentus, remdamasi tikrąja rinkos verte.

Laikydamasi Europos farmacijos pramonės ir asociacijų federacijos (EFPIA) kodekso dėl santykių tarp farmacijos pramonės ir pacientų organizacijų, Novartis kasmet iki birželio 30 d. atskleidžia informaciją apie perleistas vertes ir teikiamą paramą pacientų organizacijoms visame pasaulyje. Novartis laikosi EFPIA kodekso ir kitų pramonės kodeksų, tokių kaip PhRMA bendradarbiavimo su pacientų organizacijomis principų, kad palaikytų etinius ir skaidrius santykius su pacientų organizacijomis.

Daugiau informacijos ir atskleidimo ataskaitas galite rasti čia.