תחומי הפעילות שלנו

נוברטיס ישראל מעסיקה כ-200 עובדים, משווקת תרופות במגוון תחומים ואחראית על מחקרי פיתוח משמעותיים בסדר גודל בינלאומי.

לנוברטיס סל מוצרים מגוון שמטרתו לתת מענה לצרכי האוכלוסייה בתחומים רבים – תרופות אתיות חדשניות, טיפולים בתחום בריאות העין, תרופות גנריות ומוצרים בתחום בריאות הציבור.

בנוברטיס ישראל משקיעים ותומכים בקידום הידע המדעי והמקצועי של הצוותים הרפואיים בתחום הבריאות בארץ באמצעות עריכת כנסים מדעיים, הרצאות ותוכניות השתלמות המיועדות לרופאים ותיקים ולרופאים מתחילים.