תנאי הכרחי להיותנו ארגון בינלאומי מצליח הוא הרצון שהעובדים שלנו ישקפו את התרבות שלהם. גיוון ביכולות ובכשרונות יוצר גשר בין מקום העבודה והלקוחות. גיוון זהמשפר את התובנות שלנו לגבי הלקוחות ואת היכולת שלנו לענות על צרכי החולים ובעלי עניין אחרים. העסקת כוח אדם מוכשר ומקצועי מעניק ערך מוסף לחברה שלנו, ללקוחות שלנו, לעובדים שלנו, לבעלי המניות, ספקים

וקהילות שעבורם אנו עובדים.

אנו רואים גיוון והכללה כמרכיב חשוב ומקיף שאינו מוגבל רק לתחומים של:

  • גזע
  • מין
  • דת
  • סגנון חשיבה
  • גיל
  • חינוך
  • אזרחות
  • נסיון חיים