מוצרים

להלן רשימת המוצרים שלנו מסודרת לפי סדר ה-
ABC
חשוב לדעת – לא כל המוצרים זמינים בכל מדינה.

Showing 110 results
 • ®Azarga - אזרגה®

  (brinzolamide, timolol (as maleate))
  Ophthalmology - רפואת עיניים
 • ®Beovu - ביאוביו®

  (brolucizumab)
  Ophthalmology - רפואת עיניים
 • ®Exelon - אקסלון

  (rivastigmine)
  Neuroscience - המוח ומערכת העצבים
 • ®Femara - פמרה

  (letrozole)
  Oncology - אונקולוגיה
 • ®Gilenya - גילניה®

  (fingolimod (as hydrochloride))
  Neuroscience - המוח ומערכת העצבים
 • ®Kesimpta - קיסימפטה

  (ofatumumab)
  Neuroscience - המוח ומערכת העצבים
 • ®Kymriah - קימריה

  (tisagenlecleucel)
  Hematology - המטולוגיה
 • ®Lucentis - לוסנטיס®

  (ranibizumab)
  Ophthalmology - רפואת עיניים
 • ®Luxturna - לוקסטורנה

  (voretigene neparvovec)
  Rare diseases - מחלות נדירות
 • ®Mayzent - מייזנט®

  (siponimod (as fumaric acid))
  Neuroscience - המוח ומערכת העצבים

NVS-12.23 Mar-2023