אנו מכירים בציפיות החברה מהתעשייה שלנו ומנוברטיס, ושעלינו לפעול מעבר למצופה מול התקנות הנדרשות על מנת לעמוד בציפיות הלגיטימיות. באמצעות תוכנית האתיקה, סיכונים והיענות שלנו, מטרתנו היא למנוע התרחשות בעיות, לקדם אחריות אישית ולייצר למידה שניתן ליישמה בכל ארגון. בנוסף, אנו שומרים על מחויבות חזקה לשמירה על זכויות אדם וניהול סיכונים בשרשרת האספקה. ובקצרה, אנו תומכים בשותפים לעשות את מה שנכון.

 

הגישה שלנו

אנו תומכים בשינוי ארגוני על ידי שמירה על אתיקה, ניהול סיכונים והיענות אשר נמצאים בלב העשיה שלנו. אנו מטמיעים קבלת החלטות המבוססות על עקרונות בפעילויות העסקיות שלנו בכדי להבטיח שמנהיגנו וושותפינו יפעלו כראוי כאשר הם מתמודדים מול דילמות אתיות, ומרחיבים את מאמצינו להגן על זכויות אדם לאורך שרשרת הערך שלנו. כחברה מגוונת הפועלת ברחבי העולם, אנו יודעים שזהו מאמץ מאתגר ותמיד יש מקום לשיפור. כאשר מתגלה התנהגות בלתי הולמת, אנו פועלים לנקוט בפעולה מהירה ונחושה.

תומכים במנהיגנו ועמיתינו לבצע את מה שנכון