Novartis sodi med večje zaposlovalce v Sloveniji. Zaposlujemo več kot 3500 sodelavk in sodelavcev in to število stalno povečujemo. Skoraj polovico vodilnih položajev zasedajo ženske.

 

V Novartisu spodbujamo raznolikost in individualnost sodelavcev, saj trdno verjamemo, da moramo prav vsakomur omogočiti okolje, v katerem se bo lahko razvijal osebnostno in strokovno. Spodbujamo ničelno toleranco do vseh oblik diskriminacije zaposlenih glede na osebnostne lastnosti, kot so spol, starost, narodnost, vera, spolna usmerjenost, invalidnost itd. Ustvarjamo odprto kulturo sodelovanja ter spodbujamo inovativnega duha in razmišljanje izven okvirjev.

Zaposlujemo več kot 3500 sodelavcev

Zavedamo se, da sta razvoj in napredek mogoča le z motiviranimi sodelavci, zato ustvarjamo prijetno in varno delovno okolje. S stalnimi naložbami vzpostavljamo pogoje za nove, napredne oblike dela z aktivnimi delovnimi rešitvami, ki sledijo Novartisovim prizadevanjem za nenehno izboljšavo delovnega okolja.

Veliko vlagamo v razvoj ter izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. Že desetletja dejavno soustvarjamo slovenski razvojno-raziskovalni prostor. Sodelujemo s slovenskimi univerzami in centri odličnosti. Uspešno povezujemo gospodarstvo in znanost.

Pridružite se nam. Poiščite več informacij in preverite prosta delovna mesta na https://www.novartis.com/careers

BioCamp

 

BioCamp 2023 – odlična priložnost za mlade talente

BioCamp je uveljavljen dogodek, ki združuje vrhunske študente naravoslovnih, poslovnih in tehničnih ved z uglednimi strokovnjaki in vrhunskimi menedžerji. Je odlična priložnost za neposreden vpogled v svet raziskav in mednarodno poslovno okolje inovativne farmacevtske družbe. Dogodek bo potekal na Bledu od 10. do 12. septembra 2023.

Za več informacij obiščite https://biocamp.si/