Novartis sodeluje z bolniki po vsem svetu, da bi odkril nove načine za izboljšanje in podaljševanje življenja ljudi. Z obsežnimi vlaganji v raziskave in razvoj poudarjamo svojo zavezo, da h ključnim izzivom v zdravstvu pristopamo z znanstveno utemeljenimi inovacijami. Samo z medsebojnim sodelovanjem lahko izboljšujemo izide terapij za bolnike in vpeljemo nove pristope k zdravljenju.
40+

društev bolnikov

je prispevalo k oblikovanju te zaveze.

200m

milijonov bolnikov

zastopajo sodelujoča društva bolnikov.

105 533

Novartisovih sodelavcev¹

lahko prispeva k uresničevanju te zaveze.

Štirje temelji naše zaveze

Simbol stiska roke

Spoštovati in razumeti stališča skupnosti bolnikov

Simbol globusa

Širiti dostop do naših zdravil

Simbol stetoskopa

Izvajati odgovorne klinične raziskave

Simbol povečevalnega stekla

Prepoznavati pomen transparentnosti in poročanja

Zavedamo se, kako pomembno je, da bolniki in negovalci razumejo, kaj lahko pričakujejo od Novartisa.

Naša zaveza – poročilo o napredku za leto 2022

87%

programov zgodnjih raziskav

na področju zdravil je pred prvimi raziskavami na ljudeh (zdravih prostovoljcih) pridobilo vpoglede bolnikov.

7 302

doseženih bolnikov s programi zgodnjega dostopa.

Odobrenih je bilo 94 % prošenj za 55 spojin v 80 državah, s čimer je bil zagotovljen dostop do Novartisovih zdravil že pred izdajo dovoljenja za promet. Konec leta 2022 se je preko programov nadzorovanega dostopa zdravilo več kot 9 700 bolnikov.

74

programov kliničnega razvoja,³

ki so zajemali 85 kliničnih raziskav in so vsebovali komponento vključevanja bolnikov, da bi pridobili bolnikov vidik o zasnovi in/ali izvedbi kliničnih raziskav.

202

kliničnih raziskav

je vključevalo izide po navedbah bolnikov (PRO), opravljene pa so bile v 77 državah.

191

poenostavljenih povzetkov⁴

iz kliničnih raziskav faz 1-4, ki so bili poslani raziskovalcem, ti pa so jih delili s 35 500 udeleženci raziskav, in objavljeni na spletnem mestu novartis.com/clinicaltrials.

54.2m

milijona bolnikov,⁵

doseženih s pristopi dostopnosti.

  1. Podatki za leto 2022
  2. https://www.novartis.com/our-focus/healthcare-professionals/managed-access-programs.
  3. Komponenta vključevanja bolnikov je opredeljena kot interakcija z bolniki z namenom pridobivanja mnenj, nasvetov ali smernic.
  4. https://www.novctrd.com/#/terms.
  5. Vključuje bolnike, dosežene z zdravili prek programa Novartis Global Health, in bolnike, dosežene s podpornimi programi, nastajajočimi blagovnimi znamkami in donacijami.