Naša kadrovska politika izpostavlja načela sodelovanja, razvoja in odličnosti. Podpiramo temeljne poslovne usmeritve, naravnane k visoki stopnji inovativnosti, rasti in izboljševanju produktivnosti. Ob tem oblikujemo okolje, ki podpira raznolikost in ustvarjalnost zaposlenih.

Hibridni načini dela

V skladu z Novartisovim modelom Odgovorna izbira imajo zaposleni – glede na naravo njihovega dela – možnost, da se odločijo, kako, kje in kdaj bodo opravljali svoje delo. Izberejo lahko tudi delo na daljavo. Z omogočanjem novih načinov dela izboljšujemo sodelovanje, prilagodljivost in učinkovitost sodelavcev. Na prvo mesto pa še vedno postavljamo njihovo varnost.

Razvoj in izobraževanje talentov

Razvoj sodelavcev načrtujemo strateško. Na voljo imajo veliko orodij za svojo rast (program Coursera, platforma TalentMatch). Svojo kariero lahko razvijajo skupaj z mentorji. Vzpostavljene imamo posebne programe za raziskovalce. Pomemben del pridobivanja novih veščin je učenje prek izkušenj na različnih delovnih mestih. Kot globalno podjetje ponujamo sodelavcem priložnosti za strokovni razvoj, vodenje in delo z ljudmi v državah po vsem svetu.

Nenehno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih sta ključnega pomena za rast ter napredek podjetja. V njihov razvoj, izobraževanje in usposabljanje vlagamo stalno ter načrtno.

Zaposlenim ponujamo:

  • redne izobraževalne programe,
  • delavnice, prilagojene potrebam ciljne skupine,
  • formalne oblike izobraževanj, kot je študij ob delu, in
  • neformalne oblike izobraževanj.